Referater

Møde med ETU

Møde med ETU onsdag d. 3. august 2011

ACC’s lokaler på Ladegårdsvej 8, 2770 Kastrup

Til mødet var:

Fra ETU, policechef Steen Sparvath og kontaktperson for Sjælland Mikael Danielsen.

Fra FDA, Best.medl. Peter Kastoft og formand Dennis Berthou

Inviteret som referent og kaffebrygger, Anne Berthou.

Mødet startede kl. 11.00

Dennis starter med at fortælle lidt historie om ACC, det syntes naturligt, da det var deres klublokaler der blev benyttet. En velfungerende klub, Dk.’s ældste med en gennemsnitsalder på ca. 40 år. Kun ejere af amerikansk fremstillet bil kan blive medlem. Søger yngre medlemmer, da hobby ikke må uddø. Svært for unge, da specielt forsikringer er meget dyre for dem.

Dennis har til dagens møde taget 2 biler med. Sin egen ekstreme 56 chevy samt original 59 chevy. Dette for at vise ETU den store forskel der er på bilerne.

En meget stor del af bilerne ligger i en kategori, hvor de ikke er helt originale. Dvs. vi har en stor kategori der ligger i et mellemområde.

Dennis gik herefter over til at fortælle om FDA og deres arbejde.

En paraplyorganisation over amerikalerbilklubber i Dk. Forklarede også at vi er høringsberettigelse i Skatteministeriet og Trafikstyrelsen.

Fortæller om de nye medlemskort (vises) og meningen med kortene.

Peter K. fortæller lidt om Håndbogen og denne samt FDA-folder udleveres til ETU.

Pointerer at FDA er en selvstændig organisation, der arbejder for de tilsluttede amerikanerbilklubber i Dk.

Efterlysning af biler:

Kunne være en ide at få mail fra ETU når / hvis FDA-medlemsbil forsvinder, så den kan annonceres på FDA-hjemmeside. Det vil ETU kigge på.

Biler forsikret over kr. 400.000,- skal være forsynet med GPS, 3-vejs system.

ETU foreslår mulighed for at nedsætte dette, så det evt. kommer til at gælde biler fra en lavere prisgruppe. Det må vi jo også selv have en interesse i.

(Tripel-Track koster ca. 800,- i årligt abonnement og pris for isætning).

Vejhjælp:

ETU er klar over at nuværende ordning med STAR-RESCUE er meget dårlig. Arbejder på højtryk for at få en bedre ordning evt. med et andet firma.

Har afleveret klage fra Hilde.

FDA ytrede ønske om, at få en forsikringsordning som også gælder originale veteranbiler.

Her kom ETU med et forslag, evt. at sumforsikre bilerne. Det kan jo så komme til at gælde alle bilerne uanset de er originale eller uoriginale og uden hensyn til alder. Dvs. at du kan forsikre din 1930 bil og din 2010 bil. Man vælger bare en sum bilen skal forsikres for. Det kræver jo bare, at man som forsikringstager holder øje med prisnivuet på køretøjet. Det vil ETU arbejde videre på.

FDA spurgte også ind til campingvogns-forsikring. Dette er muligt i dag. FDA ønsker at en vejhjælpsforsikring også skal gælde campingvogne.

Retshjælpsforsikring:

Dette kan ikke lade sig gøre. De fleste har via deres indboforsikring inkluderet retshjælp. Og det vil være meget dyrt at tegne en særskilt.

Arrangement-forsikring:

Den kommer vi til at høre nærmere om, da ETU ville fremsende noget materiale. Da man, selv som frivillig hjælper bliver betragtet som ansat. Det har betydning hvis nogen kommer til skade ved træffene, og den eventuelle erstatning de kan få, kun en privat heltidsulykkesforsikring dækker. Det er den enkelte klub der skal tegne en sådan forsikring.

Uberettiget opsigelse:

FDA ønsker sikkerhed for at medlemmer ikke bliver opsagt uberettiget. Evt. dialog fra ETU til FDA, så FDA kan kontakte forsikringstager og få en samtale omkring tvisten.

ETU fik udleveret en kopi af en opsigelse, efter en helt uforskyldt sag. Branden i Gladsaxe i Dec. 2010.

Dennis:

Jeg synes vi havde et godt møde med ETU, hvor vi kom omkring alle problemerne og de ønskede også at forbedre deres service. Evt. ved at sætte flere kontaktpersoner på, så kontakten mellem FDA-medlemmet og ETU bliver hurtigere.

Som jeg sagde til dem, er det mange gange ikke prisen der er afgørende det er servicen der skal være i top og folk skal vide hvad de får for deres penge. Klare aftaler er det bedste.

Selvfølgelig er ETU også ude efter at få vores alm. forsikringer. Men som jeg sagde til dem, vil det afspejle sig i hvor god service de giver os når vi har forsikret vores biler, de kunne evt. fjerne de 30 % forhøjelse på enkeltstående biler. Så tror jeg helt sikkert at vores medlemmer selv vil henvende sig for at få forsikret evt. hus, indbo ect.

Mødet varede i 3 timer uden pauser, så vi kom virkelig rundt omkring mange spørgsmål, som ikke er nævnt her i referatet, for så ville det komme til at fylde en hel bog.

Vi har trukket hovedpunkterne op og ETU vil gå hjem og arbejde videre på at skabe os en virkelig god forsikringsordning, som kunne træde i kraft inden for en overkommelig periode.

Referent, Anne