Nyheder

Nyhedsmail nr. 2 februar

Nyhedsmail nr. 2 februar 2020

Hej alle
Så er der igen lidt nyt fra FDA.

Tak
Først en stor tak til alle jer der har rettet henvendelse til Næstformand Tobias Rose med hensyn til vores efterlysning af sager der kunne være interessante. Der er kommet flere gode og der kan sagtens være flere derude. Især mangler vi stadig sager om biler der er toldsynet og afgiftet i perioden 1991-2005, så hold jer ikke tilbage. Naestformand@fda-biler.dk
 
Møde med Rene Christensen DF
Vi har netop holdt møde med Rene Christensen fra Dansk Folkeparti omkring originalitetskravet.
Vi var inviteret til frokost hjemme hos Rene og havde en sund og rolig dialog omkring vores problematik. Rene ser meget positivt på arbejdet omkring vores problemer som lovgivningen giver, og vi fik talt hele originalitetskravet igennem.
Rene gav os flere redskaber som vi kan benytte og arbejde videre med i vores arbejde på at få ændret denne lovgivning og forståelse af originalitetskravet.
Rene slår dog også fast at demonstrationer, at råbe og skrige, at svine både hinanden og medarbejderne fra motorstyrelsen til ikke bringer os nærmere en løsning, men til gengæld får os alle til at fremstå mere som problembørnene der ikke vil høre efter og det er der ingen politikere der gider støtte op om.
Det gavner ingen på nuværende tidspunkt og derfor vil vi med denne henstilling fra Rene Christensen igen mane til besindelse fra jer alle. Vi forstår jeres frustration men det hjælper vores arbejde en hel del mere hvis i alle slår koldt vand i blodet, giver os arbejdsro og holder jer opdateret ved hjælp af vores nyhedsmails og opslag.
Der må ikke herske tvivl om at der arbejdes på højtryk hos bestyrelsen her i FDA. 
 
Møde med Lars Boje Mathiesen – Ny Borgerlige
I går var vi til møde med Lars Boje Mathiesen på hans kontor inde på borgen. Der er ingen tvivl om at Lars er helt bevidst om at originalitetskravet er noget der bør afskaffes. og han arbejder allerede aktivt på at præge skatteministeren i samme retning som Rene Christensen gør det. Han har i øvrigt også snakket både med Rene og Karsten Lauritzen for at være 100% forberedt på sit møde med skatteministeren. Vi håber selvfølgelig på at han kan rokke lidt til skatteministeren, om ikke andet er det vigtigt at så mange politikkere som muligt lægger press på regeringen for en ændring af lovgivningen. 

Møde med motorstyrelsen
Senere på måneden er der møde med Motorstyrelsen hvor vi har 7 punkter, som vi er rigtig godt forberedte på, med til dem.
Vi skal huske på at vi i fællesskab med de mange andre organisationer arbejder mod en løsning som er til gavn for alle veteranbil ejere, men at vores biler er lidt anderledes end de ”almindelige” veteran biler. Vi vil gerne ændre/optimere på vores biler på en måde, hvor andre veteranbiler i nogles øjne ”mister” deres sjæl ved at man ændrer på samme måde som os. Så derfor står vi alle med forskellige ønsker til hvordan originalitetskravet skal forstås. Det kræver arbejde, tålmodighed og virkelig mange frivillige timer.

Afgift sager sat i Bero
Som de fleste af jer nok har læst så er sagerne fra kontrollen i Øster Hurup sidste år sat i bero fra Motorstyrelsen indtil videre. Vi afventer deres informationsfolder og de planlagte info dage, hvor alle forhåbentlig kan blive klogere på deres fortolkning af originalitetskravet.

Mail adresser til nyhedsmail
Med disse udsendelser af nyhedsmails opdages også at vi stadig mangler virkelig mange mailadresser fra klubberne. Vi kan kun sende alle disse informationer ud hvis vi får modtagere at sende dem til. Skynd jer at få dem opdateret og sendt til vores Kasserer Morten på kasserer@fda-biler.dk.
Har i medlemmer i jeres klubber der ikke modtager nyhedsmails kan i videre sende det link der blev snedt i mail direkte til klubberne. hvis i ikke har modtage den mail bedes i skrive til pr@fda-biler.dk. Det sikrer nemlig at vi har de rigtige oplysninger samtidig med at vores system godtager informationerne.


På snarligt gensyn
Bestyrelsen FDA