Fra bestyrelsen

Nyt fra Motorstyrelsen – Vejledningsfoldere

Motorstyrelsens vejledningsfolder


Vi gik alle og ventede på den, men den kommer ikke.
Ikke lige nu i hvert fald….

Vi fik, som tidligere sendt, motorstyrelsens vejledningsfolder omkring veteranbiler i høring, hvilket FDM, MHS, SKAD og DSRA også gjorde.
Vi kom alle med mange input/rettelser. Og det er ingen hemmelighed at vi fra FDA’s side ikke var enige i den endelige udgave og at vi heller ikke kunne stå inde for den udformning vejledningsfolderen havde i første version.

Vi har dog netop modtaget følgende fra Motorstyrelsen.

På vegne af Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup fremsendes følgende information.

I Motorstyrelsens nyhedsbrev, udsendt den 19. december 2019, skrev vi, at vi i foråret 2020 ville offentliggøre retningslinjer for bedømmelse af det såkaldte originalitetskrav i forhold til veterankøretøjer.

Behov for større klarhed

Motorstyrelsen har på baggrund af henvendelser fra borgere og organisationer arbejdet på at offentliggøre konkrete retningslinjer for, hvilke ændringer ejere af veterankøretøjer må lave på et køretøj uden at komme i konflikt med originalitetskravet. Retningslinjerne vil afspejle den praksis, som Motorstyrelsen anvender, når vi vurderer køretøjer og køretøjsændringer. Det sker i forbindelse med værdifastsættelse, vejledning og kontrol.

Skatteminister Morten Bødskov har for nyligt tilkendegivet, at han er indstillet på at se på muligheden for at lempe originalitetskravet. Af den grund har Motorstyrelsen besluttet af udsætte offentliggørelsen af retningslinjerne og afventer nu udfaldet af de politiske overvejelser om eventuel lempelse af originalitetskravet.

Spørg Motorstyrelsen

Beslutningen om at udsætte offentliggørelsen af retningslinjerne betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt meldes bredt ud i forhold til originalitetskravet. Hvis man har spørgsmål i relation til konkrete køretøjer og originalitetskravet, vil vi fortsat opfordre til at kontakte Motorstyrelsen.

Vi har etableret en tværgående gruppe, som er specialiseret indenfor veterankøretøjer, og som har ansvaret for værdifastsættelse, vejledning og kontrol på området. Man kan komme i kontakt med én af medarbejderne i denne gruppe, hvis man ringer 72 22 12 40 på hverdage kl. 10-14.

Ejere af veteranbiler har naturligvis også mulighed for at anmode Motorstyrelsen om et bindende svar, hvis de vil være sikre på, om en given ændring af et veterankøretøj får afgiftsmæssige konsekvenser. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet fra december 2019.

Vi i FDA er utroligt glade for at de trods alt lytter til os, at de tager det op til overvejelse igen og at de, ud fra det de skriver, vil arbejde på at ændre på originalitetskravet. Vi ser dette som at vores arbejde har affødt et godt samarbejde med Motorstyrelsen og ser frem til det videre samarbejde mod vores fælles mål, at fjerne originalitetskravet.

Når der kommer nyt omkring dette hører i selvfølgelig fra os.

Men indtil da, så nyd vejret og jeres biler – også selvom corona stadig hænger over os.

Pas på jer selv.

På gensyn
Bestyrelsen i FDA