Referater

Odense 11/11-2007

Referat bestyrelsesmøde den 11. november 2007 hos American Street Machines, Odense.

Det er svært at få noget igennem med forskikringsselskaber. Vi svarede på de spørgsmål de havde, og har ikke siden hørt noget fra dem. Prøver at få kontakt til dem.
Et medlem af California Dreamers har kontakt til et andet selskab, og han mener at F.D.A. skal prøve dem. Han har lovet at hjælpe til og vil måske gerne med i F.D.A.s bestyrelse.

På trods af at der er sendt rykkere, er der stadig klubber og annoncører, der mangler at betale for 2007.
De vil blive ringet op, og gjort opmærksom på, at hvis der ikke indbetales snarest vil klubben blive slettet i F.D.A.s kartotek, og annoncørerne vil ikke komme med i håndbogen 2008.

Håndbogen 2008, annoncørerne skal kontaktes, og klubberne opfordres til at sende deres annoncer til Arne. Ved udgangen af december skal vi have alle annoncerne klar. Derefter skal det hele sættes op og sendes til trykker.

Den lille udgave af F.D.A. pokalen skal laves nu, så den er klar til generalforsamlingen.

Flere klubber har i løbet af året klaget over, at der ikke er blevet rettet på nettet, når de har indbetalt deres kontingent. Det har vist sig, at det er en fejl i opsætningen, og den fejl er rettet.
Fremover vil klubloget være gråt, indtil klubben har betalt

Vi vil igen prøve at kontakte MhS for evt. optagelse. Dette vil dog blive drøftet på generalforsamlingen.

Cybercity opsiges med udgangen af januar 2008.  Vi kan spare en del penge ved at flytte til noget andet.

Der har kun været en henvendelse omkring afgiftsstigninger. Men der er intet at finde på Skats hjemmeside omkring forhøjede afgifter.

Indkaldelserne til generalforsamlingen 2008 bliver sendt ud i december.

I år vil vi få samlet alle træf og arrangementsdatoer i løbet af december begyndelsen af januar, så træfkalenderen er ”klar” til generalforsamlingen.

Klubberne skal i år oplyse om deres medlemsantal, ved tilmelding til generalforsamlingen. Tallet skal bruges til at sikre, at vi i 2008 får bestilt det rigtige antal håndbøger.

Oplysninger om kontaktpersoner, adresser, e-mailadresser, mm. til klubregistret skal være på plads inden generalforsamlingen. Det vil være en stor fordel i forhold til håndbogen.

Der bliver lagt et skema på F.DA.´s hjemmeside, hvor klubberne selv kan udfylde og sende de tre ovennævnte oplysninger til Jette. Mail sendes til olds79@webspeed.dk.

Vi har modtaget mail fra en ny klub, som søger optagelse i F.D.A. Klubben hedder Cozy Cruisers og hører til i Østjylland. Vi mangler at få deres love og vedtægter, kontaktoplysninger og logo. De er blevet bedt om at sende det.
En anden ny klub er indmeldt i FDA, nemlig Interstate 45. Velkommen til dem.

Mødt var:

Titel Navn
Mødt
Afbud
Formand John Almy
x
 
Næstformand Arne Osbahr
x
 
Sekretær Jette Koch
x
 
Best. Medlem Rasmus Porsager
x
 
Best. Medlem Axel Kjølhede
x
 
Suppleant Lone Jarlholm
x
 
Suppleant Lars Jørgensen
x
 
Suppleant Lone Jarlholm
x
 
Kasserer Lisbeth Wähner
x
 
Best. medlem Peter Munch
 
x

Næste bestyrelsesmøde den 14. januar 2008 hos John.

Referat læst og godkendt af bestyrelsen

På bestyrelsens vegne
Jette Koch