Referater

Odense 25/8-2007

Referat bestyrelsesmøde den 25.august 2007 hos American Street Machines, Odense. Det er længe siden der sidst er afholdt bestyrelsesmøde og derfor er der en del vi skal igennem.

Status på F.D.A.´s økonomi. Vi har overholdt budgettet i forhold til det planlagte. Der er stadig spørgsmål omkring vores deltagelse i Fast and Furious i Fredericia i foråret. Generalforsamlingen afsatte 5.000 kr. til arrangementet og der er brugt 4.800 kr. Så vi har ikke overskredet det beløbet.

Der er stadig klubber og annoncører der mangler at betale for 2007 og der vil nu blive sendt rykkere ud. For klubbernes vedkommende gælder det om at få betalt, da vi ikke har ret mange håndbøger tilbage til trods for, at vi fra klubberne har fået en del tilbage. Rykkere sendes ud inden 1. september 2007 og der følges op herefter.

Efter denne weekend skulle campingvognen til eftersyn for gasanlægget og undervognen, men da vi ikke bruger den til overnatning fra nu og til maj/juni måned kommer den ikke til eftersyn før efter Stumpemarked i Fredericia i marts/april 2008. I år har campingvognen fået nye bremser og blevet fast monteret på rammen igen. Både campingvognen og traileren, som vi bruger til opmagasinering af vores indendørsudstilling står fortsat i en hal, hvor vi har lejet plads.

Udgifterne til domæne til nettet har vi betalt 1.300 for i år. Vi kan nu få et domæne hvor vi kun skal betale 45 kr. pr. måned, så det vælger vi fra 2008.

Shipping.dk har henvendt sig til F.D.A for at få et banner på vores hjemmeside. Men da vores annoncører ikke er lagt ind, mener vi ikke der skal sættes bannere på hjemmesiden, før vores nuværende annoncører har fået tilbudet.
Derfor sender vi et brev til alle vores annoncører, hvori de tilmelder sig til håndbogen 2008, og får tilbudt banner på hjemmesiden. Der er kun mulighed for at have en banner der skifter10 gange, så man tilmeldes efter først til mølle” princippet.
Herudover laves en menu for sponsorer, her kan alle være med.

Fra F.D.A´s side ligges link til klubbernes side, hvor de seneste 3 indlæg/nyheder dukker op.

Claus fra ACC, har sendt bestyrelsen følgende, hvor han beder om bestyrelsens holdning:

”Jeg kan forstå, at man vil lægge beslutning om evt. optagelse af div.klubber og interesseorganisationer til generalforsamlingen i henhold til lovene i FDA. Jeg kan endvidere forstå, at man ikke vil melde ud,
hvilken holdning bestyrelsen har. Jeg mener, bestyrelsen godt kan melde ud med, hvad de mener. Endda mener jeg at bestyrelsen har en forpligtigelse til en sådan udmeldning. Det er da vigtig, fordi det
fortæller, hvilken vej FDA skal gå. Det er da også vigtigt, da bestyrelsen jo repræsentere FDA i dagligdagen.

Det er ikke sikkert, at vi er enige, men det må man så tage på generalforsamlingen. Det er jo her retningslinierne for FDA i det kommende år bliver lagt og her vi så vælger dem, der skal udføre dette i
det kommende år.

I ACC er vi af den klare holdning, at FDA og klubber der er tilknyttet, er en eksklusiv forening kun for ejere af amerikansk fremstillede biler. Der er så tilknyttet nogle organisationer og klubber, som understøtter denne interesse.

Vi mener ikke, at organisationer som Streetfire, har noget at gøre i FDA. Ikke at vi ikke kan lave et samarbejde med dem i forbindelse med et arrangement, men det må ikke kolidere med arrangementer i eget regi.

Vi efterlyser en klar holdning fra FDA’s bestyrelse.

Hvor går grænsen for, hvilke klubber/organisationer optager vi i Forenede Danske Amerikaner-bilklubber?

Hvis en klub/mærkeklub/interessegruppe ønsker optagelse i F.D.A. er det bestyrelsen der i første omgang melder klubben/mærkeklubben/interessegruppen ind. De skal altid godkendes på den efterfølgende generalforsamling jfr. vores love og vedtægter.
I bestyrelsens daglige arbejde omkring optagelse af klubber/mærkeklub, får vi altid den kommende F.D.A. klubs love og vedtægter til gennemlæsning. Heri skal det fremgå, at det er en amerikanerbilklub og de har en formålsparagraf der bekræfter dette. Er der tale om en interessegruppe får vi ingen love og vedtægter, men de skal til gengæld have interessen for amerikanske biler og af den vej tilføre F.D.A. værdi og fremme interessen for amerikanerbiler. Dette gælder også for arrangører. Også de skal godkendes på generalforsamlingen.
Interessen for amerikanerbiler er steget kraftig gennem de seneste år og der kommer henvendelser fra andre klubber (ikke amerikanske) der gerne vil se vores klubber deltage i arrangementer og måske herefter vil meldes ind i F.D.A.

For nogen tid siden sendte vi et brev til Jacob Jensen, hvori vi foreslog en fast afgift på veteranbiler, da der er forskel i beregningen fra landsdel til landsdel.
Omkring dette svarer skatteministeren:
(Udpluk af brev)
at jeg står noget uforstående overfor, at der skulle bestå et særligt problem med værdifastsættelsen af ældre biler. Jeg går i den forbindelse ud fra, at vi snakker om biler, der er fra 1971 eller tidligere, og derfor omfattet af reglen i registreringsafgiftslovens §10, stk. 4, hvorefter: ”Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er mere end 35 år gammelt, ….og som fremtræder som ved første registrering, er køretøjets brugsværdi” Dette er udmøntet i bekendtgørels nr. 230 af 22. marts 2006, om værdiansættelse af motorkøretøøjer mv. § 14, stk. 1, som 40 pct. af nyprisen.
(Kopi af vores svar vedlægges som bilag 1).

Der er blevet talt om afgiftsstigninger på amerikanske biler. Der er intet på Told´s hjemmeside. Vi har brug for dokumentation fra vores medlemmer for at komme videre. Det gælder både på de nye høje afgifter og de gamle afgifter.

Nummerpladestørrelser. Vi har sendt brev til Jacob Jensen. (kopi vedlægges som bilag 2). Fra 2008 overgår opgaven omkring nummerplader til Skat.

Vi har haft forespørgsler på de krus F.D.A. har i camingvognen med logo. Derfor bestiller vi krus med klubbernes logo og F.D.A. logo på. Disse skal være klar til Stumpemarked i Fredericia, hvor klubberne mod forevisning af medlemskort kan købe krus.

Bestyrelse får lavet kasketter med logo og under logoet skrevet bestyrelse. De bliver lavet i stedet for Sweat-shirt/T-shirt, da de ville blive for dyre.

På forsikringsområdet er der endelig kommet svar tilbage på vores spørgsmål omkring forsikringer til vores medlemer.
De er interesseret i at lave forsikringer med os, men de vil gerne have oplysninger omkring:

  1. Antal medlemmer i F.D.A.
  2. Alders fordeling
  3. Alders fordeling på køretøjerne
  4. Vurderings korps (værdiansættelse af køretøjer)
  5. F.D.A.´s erfaring på skadeomkostninger, gns. Skader
  6. At køretøjet er bil nr. 2 i husstanden
  7. Max antal kilometer pr. år
  8. For muskelbiler kræves skadefri kørsel (f.eks elite status)

Det bliver en stor opgave at få de ovenstående oplysninger indhentet. Tager det op på næste bestyrelsesmøde.

Mødt var:

Titel Navn
Mødt
Afbud
Formand John Almy
x
 
Næstformand Arne Osbahr
x
 
Sekretær Jette Koch
x
 
Best. Medlem Rasmus Porsager
x
 
Best. Medlem Axel Kjølhede
x
 
Suppleant Lone Jarlholm
x
 
Suppleant Lars Jørgensen
x
 
Suppleant Lone Jarlholm
x
 
Kasserer Lisbeth Wähner
x
 
Best. medlem Peter Munch
 
x

Næste bestyrelsesmøde den 30. september 2007 i Odense

Referat læst og godkendt af bestyrelsen

På bestyrelsens vegne
Jette Koch