Referater

Odense 30/8-2008

 Jette tilbød at være sekretær, da Lone ikke kunne deltage denne gang. Ingen i bestyrelsen havde indvendinger imod det.

Siden generalforsamlingen i januar har der kun været udsendt et referat til klubberne, et i februar måned og intet fra bestyrelsesmødet i april. Derfor bliver dette referat en opsamling for hele foråret og bestyrelsesmødet i dag.

Oplysningerne på hjemmesiden om klubberne skal opdateres og rettes. Der skal sendes mail til alle klubber for at teste om mailadressen virker. De klubber, hvor mailen ikke virker kontaktes. Har klubben ikke mailadresse, skal der sendes referater m.m. til dem. 

Ud for nogle klubber på hjemmesiden mangler der oplysninger om klubben. Oplysninger som klubberne selv skal lægge ind. For at få det hele opdateret tilbyder vi at hjælpe klubberne, hvis de ikke selv kan ordne det. 

Klubregistret til labels opdateres hurtigst muligt. De klubber som ikke kan printe labels ud via FDAs hjemmeside bestiller dem på hjemmesiden og får dem tilsendt.

Klubberne opfordres til at finde kandidater til bestyrelsen 2009. Vi ved allerede nu, at der skal findes ny kasserer og ny sekretær måske flere. Indlæg på hjemmesiden om arbejdsopgaverne i FDAs bestyrelse. 

FDAs logo skal lægges på hjemmesiden. 

FDAs håndbog – skal den eventuelt fremadrettet være elektronisk? Der lægges information fra bestyrelsen om rammerne for en elektronisk håndbog på hjemmesiden. Her kan klubberne komme med kommentarer for og imod ideen. Håndbogen udkommer i 2009, som den er nu. 

Indenfor 14 dage sendes brev til annoncørerne fra håndbogen med tilbud om at få banner på FDAs hjemmeside. Der kan laves 10 bannere nu, men der er mulighed for at øge antallet.

Tegningerne til den lille FDA pokal er klar, så nu handler det om at få dem fræst hurtigst muligt.

Der er lavet FDA foldere med følgende informationer: FDA-logo med kort beskrivelse af FDA Danmarks-kort med markering/numerering af klubberne samt liste over klubnavne. Folderen udleveres på træf og udstillinger. 

Omkring afgiftssager modtager vi ikke noget. På hjemmesiden oprettes et system til indsendelse og visning på hjemmesiden

Nye regler for kørsel med anhænger er lagt på hjemmesiden.

FDA medlemskort 2008 er ikke lavet. Priserne var for høje. Vi undersøger om det er muligt at finde bedre tilbud, så medlemskortene kommer i 2009.

Der er stadig nogle få klubber/mærkeklubber/interessegrupper, der mangler at betale kontingent for 2008. Der er sendt rykkere. 

Bestyrelsen får et forum, kun for bestyrelsen på hjemmesiden. Det er ikke tænkt som en erstatning af bestyrelsesmøderne, men som et supplement til bestyrelsesmøderne.  

Mødt var:
Formand  Arne Osbahr
Næstformand Rasmus Porsager
Best. Medlem John Almy
Best. Medlem Axel Kjølhede
Suppleant Søren Wegge
Suppleant Lars Jørgensen

Fraværende:
Kasserer Lisbeth Wähner
Sekretær Lone Jarlholm
Best. Medlem Troels Kastoft

Næste bestyrelsesmøde den 5. oktober 2008 i Odense.

Referatet læst og godkendt af bestyrelsen

Referent

Jette Koch