Referater

Rødovre 24/2-2008

 

Generelt: Gennemgang af referat fra generalforsamlingen. Drøftelser omkring FDA,s 25 års jubilæum (2011). FDA telt til salg. Bud på hjemmesiden. Oplæg til evt. marked/auktion på FDA,s hjemmeside? FDA Campingvogn: Stumpe-marked Fredericia: Arne – Lisbeth. Acc København: Søren, Rasmus, John, Lone, Troels, Aksel? Planlagte best.møder 2008: 25/5 – 31/8 – 5/10 – 23/11 samt 10/1-09.

Næste best. Møde: 13/4 -08

Genemgang af arbejdsopgaver:

Arne: skriver en forårshilsen til medlemmerne. Gør håndbogen færdig. Skal den evt. gøres elektronisk og lægges ud på hjemmesiden i stedet? I løbet af året lodder vi stemningen hos klubberne og lægger evt. forslaget frem på generalfors. -09.
 
Rasmus: Lille udgave af FDA pokalen gøres færdig. Banner på hjemmesiden? Sende breve til vore annoncører. FDA kopper klar til stumpemarked i Fredericia. Samarb. Med Arne og John om nyt mail-kartotek. FDA medlemskort. Pris på 2400 stk? Træfkalender på hjemmesiden. Generalfors. Referat lægges på hjemmeside først i næste uge. FDA telt til salg. Bud på hjemmesiden?
FDA logo sættes på hjemmesiden.
 
Lone: Overdrager forsikrings-opgaver til John og Troels. Der arbejdes videre på diverse amerikanerbilsforsikringer. Troels sætter sine tilbud fra Alm. Brand og Codan op mod FDA,s fra Rasmussen Forsikring for at få de bedste tilbud frem. Lone overtager ellers sekretær-opgaver.
 
Lisbeth: Passer sine kasserer opgaver. 15/4 sendes rykkerbreve ud til de klubber som endnu ikke har betalt kontingent. Tager kontakt til de klubber der stadig ikke har mail.adr. Så vi evt. slipper for at sende breve ud som før.
 
Troels Kastoft: forsikringsopgaver sammen med John.
 
John Almy: Forsikringsopgaver sammen med Troels. Koordinerer omkring FDA campingvogn. Reparationer, samt hvor den skal anvendes. Booking-liste klar til næste best.møde 13/4. Dialog med MHS.
 
Aksel: Arbejder videre med projekter. Afgifts-sag. Forhøjelse af afgifter. Sørger for at klubberne afleverer dokumentation i forb. med urimelige afgifter. Checker op på nye regler omkring kørsel med anhænger/campingvogn. Gennemlæser svar fra skatteministeren og informere bestyrelsen om dette giver anledning til yderligere spørgsmål til ministeren.
 
Søren Wegge: Får lavet 100 foldere til udlevering på træf og udstillinger fra FDA-campingvognen med information til evt. nye interesserede. Indeholder: Fda logo med kort beskrivelse af FDA samt e-mail og netadr. Danmarks-kort med markering/nummerering af klubberne. Liste over klubnavne, adr. samt tlf.nr.  Klar til stumpe-marked. 
En forudsigelig fremtidig problematik på vores ” benzin sluger” med henblik på svar til et presse forum om  ( Hvad gør I ?.) Det ville være rart at kunne være på forkant i disse ” grønne tider.”
Kigger på hvad der evt. kan gøre vores amerikanerbiler lidt grønnere.
 
Lars: stand by. Hjælper til med campingvogn.

Mødt var:

Titel Navn
Mødt
Afbud
Formand Arne Osbahr
 x
 
Næstformand Rasmus Porsager
x
 
Sekretær Lone Jarlholm
x
 
Best. Medlem John Almy
 
Best. Medlem Axel Kjølhede
 
Best. medlem Troels Kastoft
x
 
Suppleant Lars Jørgensen
 
Suppleant Søren Wegge
x
 
Kasserer Lisbeth Wähner
x
 

Referat læst og godkendt af bestyrelsen. På bestyrelsens vegne Lone Jarlholm Sekr.