Generalforsamlings referater

Referat af 21. generalforsamling i FDA

21. generalforsamling i FDA

23. januar 2010 i Van Nuys Holstebro

1.: Valg af dirigent og stemmetæller

Dirigent: Michael Nordestgaard, Van Nuys.

Stemmetællere: Michael M., Kæthe, Elise og Erling – alle Van Nuys.

Referent: Gitte Svenstrup, Van Nuys.

Tilmeldt 37 klubber og interesseorganisationer.

71 stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

60 klubber og 7 interesseorganisationer i alt i FDA.

2.: Bestyrelsens beretning

Nuværende bestyrelse: formand Arne, næstformand Troels, Kasserer Lisbeth, sekretær Peter, bestyrelsesmedlemmer John Almy og Axel.

Suppleanter: Allan og Boble (Henrik Hansen)

Freddie fra Route 66 har hjulpet med hjemmeside, da tidligere valgt webmaster har trukket sig fra bestyrelsen.

Update fra nuværende bestyrelse:

Arne: Der sker meget på Smallblock og FDA hjemmeside. Arne har arbejdet på rettelser med Freddie. Arbejdet på håndbog. Sendt referater ud. Været rundt med campingvognen. 7 stk. bestyrelsesmøder. Talt med advokat på vegne af medlem som hjælp med ægthed på en Camaro z28. Peter Munk tog sig af det – bilen var ikke ægte.

Brændstofafgift: FDA kiggede på det; veteranbiler fritages? Ikke lykkes endnu. Der arbejdes stadig på det = udvalg (incl. Bla. kaptajnen Michael Krag). Søgt om at blive høringsberrettigede. Toldregler – ny fortolkning fra EU = mere i afgift? Skal der arbejdes på fremover. Svagt fremmøde ved bestyrelsesmøder – skal være bedre! Bla. pga. manglende gejst fra Arne, formand. Arne genopstiller ikke i FDA. Ny formand skal til med nye kræfter for stærkere FDA.

Troels: Arbejdet med forsikringer og miljøregler. Alm. brand samarbejde om særligt dokument til forsikring af vores biler. Endnu ikke lykkes – kan ikke lade sig gøre pga. for stor forskellighed i risiko rundt i landet. Miljørigtige løsninger, grønt certifikat = for biler født m katalysator.

Lisbeth: Stopper i FDA. Manglende tid til 100% indsats. Lavet regnskab. Deltaget på stumpemarkeder.

John Almy: Campingvognen har været ude til 13 arrangementer. (deraf 4 indendørsudstillinger). Vedligeholdelse af campingvognen som har været velbesøgt ved træf. Flere bannere og skilte ved arrangementer. Sponsorer fornyet – stadig åbne pladser. Stor tilgang ved træffene trods krise – bla. Viborg træffet! Super Odin træf! For meget øldrikkeri ved campingvognen = Ikke mere gratis øl – kun vand og kaffe ved vognen. Budget 26.000 for 2009 – beløb sig til 22.000. 7800 ind ved reklamer. FDA bogen uddelt blandt hele bestyrelsen for indkrævning af penge. Told og momsregler ændret! Kæmpestigning i afgifter! Grim jungle! Ændres hele tiden. John har talt med mange om dette. Bla. formand for mustangklubben Anders Nannerup som er med i motorhistorisk samråd. Man kan evt. hive biler ind via Holland for at omgå reglerne – også denne er nu lukket. Motorhistorisk samråd arbejder stadig på det! Generel mathed i FDA 2009.

Axel: Kontakt med Motor Historisk Samråd for optagelse af FDA. Umiddelbart ikke muligt – kræver vedtægtsændring i MHS. Arbejdet på Miljøzoner. Med til træf og udstillinger. Søgt hørringsret hos skatteministeriet og transportministeriet. Transportministeriet ok – afventer skatteministeriet. Arbejdet på medlemmers spørgsmål ved registreringsafgift. Arbejdet på tilpassede nummerplader. Udskudt! Genopstiller ikke til bestyrelsen.

Peter Skjold: skrevet referater. Søgt sponsorer til håndbog. Med i miljøudvalget med kaptajnen. Arbejdet med Mogens Kamre fra dansk folkeparti, som var med til Turtleball.

Kaptajn: Afgiftsudvalg: Høj miljøafgift! En opgave for FDA! Svært af få kontakt og effekt ud af de rigtige politikere. Mogens Kamre er også veteranbilentusiast. Han har skaffet kontakter. Vi har haft foretræde for skatteudvalget. Men svært at hamle op med politiske holdninger. Ny Alliance også interesseret i at støtte os. Vi skal være med i en fælles pakke med andre minoriteter – på et tidspunkt! Vi kom også ind på nye moms og toldregler. Mogens K synes reglerne var forrykte. Dansk Folkeparti nedsætter udvalg til at se på dette! Desværre intet konkret endnu – men ser lovende ud for 2010.

Allan Paulik, Suppleant: Hjulpet Arne og diverse. Har sat reklamer på campingvognen. Brænder for FDA – stiller op som formand. Har lavet minde pokal fra FDA.

Klaus, American Carclub Copenhagen: Kan egne klubber meldes ind i motorhistorisk samråd? Ja – men ikke FDA, da FDA kun er en paraplyorganisation ifølge Motorhistorisk Samråd. Krav til regler/love i klubben for optagelse? Axel giver info videre til ny bestyrelse om dette. Tak til bestyrelsen! Opfordring til kaptajnen om at arbejde videre! Arbejde med folketinget mm – fint. Men pas på ikke at hænge sig op på et partis holdninger. ACC melder pas hvis det kræver klub meninger i samme retning!

Kaptajnen: Partiholdninger og hjælp til partier ikke på tale! Kun at Mogens Kamre har været med ude at køre som privatperson for at vække hans interesse. Stiller op til valg i år til FDA

Vedrørende MHS-ansøgningen: Peter Løvstrøm fra MHS: bestyrelsen i MHS var positiv, men problemer pga. vedtægter. Manglede decideret ansøgning – kun modtaget forespørgsel hos MHS. Mere om dette senere.

Axel: henvendelse forsvundet i FDAs post. Ansøgning kommer!

Hvor mange individer i FDA: ca. 5000?

Lars, Peggy Sue: Formanden taler om FDA i krise? Men stadig stort arbejde og tak til bl.a. Arne!

3.: Godkendelse af regnskab

Lisbeth:

Indtægter: kontingent: 62000,- Håndbog: indhentet 14000(mangler de sidste indbetalinger), sponsorer til campingvogn 8700,- Salg fra camp. 900.

.

Udgifter: Generalforsamling sidste år 10000,- håndbog 27000,- bestyrelsesmøder 21000,- diverse 1400,- udstillinger 17900. Web mm 285. Reparation af campingvogn mm 3700. FDA tlf 6600. diverse 1100. Jubilumsaktiviteter 8100,- (Stretfire betaler det halve), Gebyr: 400. Ny beholdning: start 2009: 71000,- / nu 52000. netbank i går 79000! (John har krævet ind ved manglende sponsorbetailinger)

Joan Daydremers: Mangler der stadig penge til håndbog fra annoncører? Vil det give skævvridninger i forhold til budget? Lisbeth har kun bogført reelt indkomne. Til næste regnskab skal synliggøres eventuelt manglende indkrævninger. Ca. 30000 er kommet ind siden regnskabet blev afsluttet!

Budget 2010: Lisbeth:

Indtægter: 60000 i kontinget. 40000 ind på håndbog. Reklamer camping 5000. salg af div. 1000.

Udgifter: Generalforsamling 2010 15000. Tryk af håndbøger 30000. Bestyrelsesmøder 20000. Udstillingsmatereialer 3000. 20000 til udstillinger. 5000 til reparationer af campingvogn. 7000 til tlf. div. 2500.

Klaus, ACC.: regnskab kan ikke godkendes pga. manglende notits om manglende betalinger af sponsorer i regnskab og budget. Skal rettes til! Så alt kan ses.

Joan, Daydreamers: Indtægter på campingvognen bør være højere? Udgifter til generalforsamling er steget med 30% – hvorfor?

Lisbeth: Tilskud steget fra 50 til 75 kr pr deltager. Forskel på antal deltagere – derfor forskel.

Lisbeth tilføjer skyldne og sidst indbetalte beløb – pause

Tilgodehavende 33000 for 2009. Nyt resultat 25150,-

Regnskab – godkendt.

4.: Godkendelse af nye klubber

Arne: 7 klubber og 2 interesseorganisationer ønsker optagelse i FDA:

Streetblowers, Silkeborg (ikke til stede). Optaget

V8 power Carclub, Bjørn formand: intet klubhus – ingen planer om det. 10biler/personer. Klubmøder 1 gang per måned ved medlemmerne. 1½ år gammel. Holder træf i Kulhuse for første gang i år. Max 10 medlemmer. Hygge og uforpligtende. Optaget.

Odsherred Countycruisers. Palle formand: 1 år gammel. Familiebaseret – 100 % ikkerygere! Deltager i alle træf på Sjælland. 40 medlemmer. 20 biler. Optaget

LF Cruisers fra Lolland: Helle: startet i april 2009. 60 husstande, ca. 70 biler. 1 dags træf med 600 gæster i 2009. Optaget.

Old Custom Club, Haderslev: formand: Familiebaseret. Bygger klubhus. 7 medlemmer. Håber at nå 15-17 medlemmer i 2010. Optaget.

Northcoast cruisers, Frederiksværk (ikke til stede). Optaget.

Cornfield cruisers, Hørum (Ikke til stede)

Freddie Roadrebel: Cornfield er commerciel og kontroversiel med berygtet formand?

Peter, FDA: har haft kontakt til Cornfield. Har sendt personlig mail til formanden om at melde sig på banen hvis ønske om at blive optaget i FDA hvis laver en formålsparagraf. Og de har gjort alt for at rette ind – men er ikke mødt op i dag.

Moonlighters: Kan ikke bakke op om medlemskab i FDA, da klub for kontroversiel.

Boble: De skal vente til næste år.

Arne: Prøvemedlem?

Klaus: Prøvemedlem ikke en mulighed. FDA favner alle, vi kan ikke sige nej på grundlag af et medlem som brokker sig på Smallblock. Mere konkret baggrund for nej. Ellers må de søge igen til næste år. De bør møde op.

Steen Lowriders: mener de er velkomne når de har ønsket optagelse og lavet formålsparagraf mm

Gorm, American Streetcars: Kan de smides ud hvis de ikke opfører sig ordentligt?

Arne: Skader de FDA omdømme kan de smides ud.

Kaptajn: Prøvemedlem ikke aktuel – lav afstemning.

Cool Cruisers: skriverier på smallblock er personlig ikke klubregi. Måske en mand med ny energi i deres formand!

Peter, OCC: De er ikke mødt op i dag – så afvis dem og de må prøve igen til næste år!

Joan, Daydreamers: En anden optaget klub er heller ikke tilstede.

Freddie: ”Den gale maler” er formand for klubben – har ikke godt ry!

Dennis: Roskilde abc: Vi kan ikke sidde Freddie overhør! De skal have mulighed for at forsvare sig og rette ind og komme igen næste år. Give dem info om uheldigt ry, som skal forbedres for optagelse. Kom igen næste år! Ikke nu!

Kaptajn: De må godt stille op igen selv om afvist i år!

Arne: Enig! Afstemning nu. Skriftlig ønskes om Cornfield Cruisers kan være medlem!

Afstemning!

For: 13

Imod: 34

Blank: 2

Ugyldig: 1

Interesseorganisationer:

Jalopycruisers: Troels: hverdagskørsel. hjælp til nyere amerikanske biler. Optaget

Macthocustom: Bjørn: Formanden ejer en motorcykelforretning med Custom-motorcykler. Hobby: amerikanerbil. Motorcykler må ikke deltage i træf – ærgerligt.. Vil de gerne ændre, og har haft træf med begge dele 5 gange. Stor deltagelse – a la byfest. Fjerne fordomme om rockere osv. Optaget.

Henrik, Roadrebel: FDA hvad står det for? Motorcykler tilhører ikke?

Almy: Interessegrupper behøver ikke være amerikanerbiler, andre vil også støtte op til os. Interesseorganisationerne ingen stemmeret ved generalforsamlingen.

Bjørn: Repræsenterer ikke motorcykelverdenen i FDA. Kun at de kan kombineres:

Arne: Ingen tvivl om at de kan være medlem. De kan tilføre FDA noget, bare de arbejder for samme sag.

Holger: Street Cruisers, Greve: reservedelsfolk er også interessegrupper.

5.: Indkomne forslag

1 forslag: klubber der ikke rettidigt har tilmeldt sig generalforsamling. Kan ikke deltage.

Peter Skjold: Baggrund: Bestyrelsen bruger meget tid på FDA. Det er ikke rimeligt at de skal bruge en masse timer på at rykke folk for tilmelding. Alle må selv sørge for at melde sig til!

Freddie Roadrebel: hvorfor tilmelding? Bortset fra mad?

Klaus: Bestyrelsen har ikke noget praktisk ude at hænge mht. tilmelding. Men det må da være deltageres egne problem!

Arne: 36 telefonopringninger gav 10 klubbers tilmelding op til denne generalforsamling!

Gitte, Spinning Wheels: Hvorfor skal bestyrelsen lave papirer til usikkert antal?

Peter: Foreningen skal fremstille alt til alle uden at vide hvem der kommer for foreningens penge, fordi der er nogen der ikke gider melde sig til. Spild af penge og tid

Joan, Daydreamers: man kan vel ikke udelukke folk fra deltagelse pga. ikke tilmeldt. Hvis der ikke er plads må de gå igen.

Arne: Tilmeldte klubber får materiale, evt. resten får back up kopier.

Tonny, Farum: Vi havde glemt at melde os til. Ok hvis vi ikke måtte komme ind! Tilmelding nødvendig!

Bjørn: Hvor svært kan det være at melde sig til!

Kaptajn: respektfuldt at melde sig til. Men man kan ikke lovgive mod at man derfor ikke kan deltage i generalforsamlingen.

Arne: Vi kan tjekke foreningsloven

Søren, Moparklub Denmark: Stem om vedtægtsændring

Holger: Street Cruisers, Greve: var klubberne rigtigt interesseret i FDA, meldte de sig vel også til?

Håndsoprækning:

vedtaget: 15

afvist: mange flere

6.: Fastsættelse af kontingent

Lisbeth: bestyrelsen foreslå uændret kontingent: 550 kr. pr klub – 15 kr. pr medlem.

Benny Buck, Roskilde ACC: hvorfor ikke sætte ned? Hvorfor skal FDA lægge inde med penge i banken?

Lisbeth: evt. opsparing til jubilæum

Arne: FDA kan få brug for advokatbistand i disse miljøtider.

7: Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Arne genopstiller ikke

Dennis, Acc: opfordret af Arne og John Almy. FDA mangler styrke, fundamentet er ikke længere fast. Ny bestyrelse skal styrkes. Manglende kontakt ud til klubberne. Derfor skal bestyrelsen op og fungere 100%. Dennis vil ryste op! Der skal være mere respekt for FDA. Bredere samarbejde med andre. Vi skal udvikle udadtil for ikke at dø. Hvis ikke valgt som formand, stiller Dennis alligevel op til bestyrelsen. Med i ACC bestyrelse siden 84. Formand i ACC i ca. 12 år. Laver amerikanerbiler til hverdag.

Allan, Streetfreaks: Samme pointer som Dennis. Flere folk til at hjælpe. Søge fonde til hjælp for klubben. Der skal gang i FDA! Mere synlighed! Tidl. Været med i FDA bestyrelse. Har gode kontakter.

Afstemning:

Dennis: 48

Allan: 11

Valg af kasserer:

Lisbeth genopstiller ikke. Ny kasserer vælges for 1 år.

Peter Skjold opstiller (vil gerne genopstille igen næste år) FDA bestyrelsen 1 år indtil nu. Passer bedst som kasserer. Selvstændig, så kan nemt klare klubbens regnskab også. Stiller op som bestyrelsesmedlem hvis ikke valgt som kasserer.

Helle Hansen, LFC opstiller: (vil gerne genopstille igen næste år) LFC klub: Brænder for FDA. Stiller op til bestyrelsen hvis ikke valgt som kasserer.

Afstemning:

Peter: 47

Helle: 12

Valg af bestyrelsesmedlemmer, vi mangler 4 stk.: 2 for 2 år og 2 for 1 år(hvoraf 1 er webmaster):

Michael Krag, Nightriders: 51 stemmer = valgt for 2 år!

Helle Hansen, LFC: 21 stemmer = ikke valgt!

Holger Rasmussen. Street Cruisers: 48 stemmer = valgt for 1 år! (har hjulpet Almy tidligere i FDA – kan sparre godt med Dennis. 12 år i amerikanerbilverdenen.)

Allan Paulik, Streatfreaks: 46 stemmer = valgt for 1 år!

(Webmaster): Erik Kjærgaard, Jalopy Cruisers: Kan ikke stille op da kun i interesseorganisation. Derfor ”kun” valgt som webmaster!

Troels Kastoft, California genopstiller: 49 stemmer = valgt for 2 år!

Ny formand, Dennis: Tak for valget! Bestyrelsen konstitueres ved første bestyrelsesmøde. Kaptajnen udvalgt som PR-mand. Skriver på Smallblock for FDA. Andre bestyrelsesmedlemmer skriver på egne vegne!

8.: Valg af kasserer

Valgt under punkt 7.

9.:Valg af suppleanter og revisorer

Helle Hansen, LFC: valgt som suppleant

Boble, Henrik Hansen: valgt som suppleant

Axel: valgt som revisor

Henrik (nuværende revisor): valgt igen som revisor

10.: Gennemgang af klubliste

Peter: Evt. ændringer til kontaktinfo skal afleveres asap til Peter.

11: Planlægning af årets aktiviteter

Aktivitetskalenderen er på plads. Hver klub må fortælle om deres arrangement.

Februar:

Stumpemarked Fredericia: Vi får gratis plads til campingvogn

Marts:

Biludstilling I Bella.

April:

HCC: Påskefest: Temafest – indbydelse kommer. Temaet er ikke fast endnu.

ACC: Vinter Swapmeet: sælg ud af dit lager!

Iceland Cruisers: Åbent hus

Moparklubbens forårstur

Road Rebellerne holder 30 års fest.

Maj:

Moonlighters Meet: 1 dags træf. Gratis.

Transamklub: Forårsmønstring

Just Cruising, Kalundborg holder night cruise

Streetmachines: Åbent hus

ACC: Turtleball: cruising. Gratis for FDA biler m fører.

NDCD: Dragracing I Thisted

Streetcruisers: 5 års jub. 1. arrangement. 2 bands mm.

Route 66, Sønderjylland: Åbent hus

Van Nuys: Summermeet: Gratis mad fredag. Traditionelt træf med musik, bedømmelse. Evt. super cruise med hjælp af handelsstandsforeningen. Ny træfplads!

All American cruisers: Nightcruise i Næstved. Lidt boder mm.

American Street Meet i Farum: Starter op torsdag! Cruising og musik.

Juni:

Transamklubben: Banditrun

Californiadreamers: 1 dags træf m orienteringsløb. Musik mad osv.

American wheels meet: stort telt, musik.

Peggy Sue, Odense: Eventyr cruise, orienteringsløb.

NDCD: Dragracing

Roskilde: Skt hans aften for alle.

South icelande cruisers: rumble

Mopartræf

Juli:

Us Starriders: dæk og vinger 1 dags arrangement.

Alleycats: Cruise åbent hus

Rebells: night cruise

Bornholm: familietræf med go fest cruise osv

V8 power: 1 dags meet. Sommerfest.

US carjoy: Træf. Go musik

August:

ACC: Vikingrun. Stort som det plejer. Brænderplads og børnecirkus. Brænderplads godkendt af politiet og brandmyndigheder!

NDCD ræs i Thisted.

Matcho Custom: American horsepower. Både biler og motorcykler. Familetræf! Mange kåringer.

Westcoast: åbent hus

Route 66: Valhallameet. Husk brænderpladsen.

LFC: Træf .

Odin træf

September:

Daydreamers: night cruise

Americans street cars: afterburners

NDCD ræs i Thisted

Roskilde fødselsdagsfest

Mopar efterårskøretur

Oktober

Spinning whels rock and roll party

ACC : Halloween

November tom

December tom

FDA generalforsamling 2011: 2. sidste lørdag i januar. 22. januar!

I Farum klubben!

FDA vognen kører altid på flerdags-arrangementer frem for 1 dags hvis samtidigt!

12.: Eventuelt

ØL:

Arne: Træffene bliver bedre og bedre. Men lad være med at tage egne øl/drikkevarer med op i teltet! Støt arrangementerne:

Klaus: Enig. Opfordring: der bør ikke cruises rundt på pladsen i beruset tilstand, selvom det er ved lav fart.

Hold øje med hinanden – du har fået for meget.

Michael, Van Nuys: Færdselsreglerne gælder.

Kaptajn: FDA kan ikke styrre dette– det er op til klubberne/arrangørerne.

Arne: Vi skal tænke over vores ry udaftil mht kørsel og sprut osv. Rette tid og sted! Vi kan risikere Told og skat og bilsyn kommer ud til alle træf i år og tjekker!

Tobias, Daydreamers: Roskilde politikreds er efter ulykke ved Roskilde festival blevet udset til at sætte retningslinjer. 2010 vil de komme rundt til alle amerikanertræf med mobile synshaller mm. Så lad være med at komme til træf med usynede biler mm.

Søren, Moonlighters: hvis vi vil høres af de rigtige mennesker skal vi fremstå seriøse! Det en gør, kan skade os alle.

Joan, Daydreamers: mange ikke amerikanerbiler brændte dæk af ved deres sidste træf. Ikke hele Daydreamers!

FDA pokal: Tilhørte Lowriders i 2009. Går i 2010 til Daydreamers for hjælp i forbindelse med Sørens sygdom – indstillet af Streetfreaks.

Der blev samlet 100000 ind til stamcellebehandling i Tyskland. Han kan bevæge sin tommelfinger nu. Langsom bedring

HÅNDBOG:

Benny Buck, Roskilde ABC: Vedr. håndbog. ABC ville købe hele midtersiden i bogen. Men FDA valgte USA autodele i stedet. Det er klubbernes bog!

Arne: Annoncør har haft siden i flere år, så derfor havde han 1. prioritet. Klubbernes træfkalender bagi.

Joan, Daydreamers: Tidligere udgivelse af håndbogen muligt?

FDA er et opslagsværk, så annoncørerne er vigtige.

Tonny, Farum: klubberne først hvis de vil betale,

Peter i bestyrelsen: pas på med ikke at jage sponsorer ud på sidespor. Vi er meget afhængige af dem for at kunne trykke bogen.

Danny, Coolcruisers: håndbogen forældet. Der står altid det samme. Lav det elektronisk?

John Almy: god sponsor skal ikke trædes på ved at tage midtersiden fra ham. Mht. økonomien så gir den overskud – men tager meget tid for bestyrelsen. Men erfaring siger at medlemmerne er glade for den. Tidligere tryk vil være godt, men der er meget opdatering efter generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt før udlevering.

Løse blade en mulighed for fremhævelse.

.

Freddie, rebellerne: nye medlemmer er glade for at få udleveret et blad. De nye mangler netværk, derfor er den go til de nye.

Danny, Coolcruisers. Vi har alle PC og internet.

Kaptajn: håndbog er ikke meget værd for de gamle med netværk. Men for nye er det interessant læsning om reservedele og træf. Løse sider?

Peter: Svært af få annonce kroner ind til elektronisk version. 15.000 kr. i overskud på håndbog hvert år. Så afskaffelse kan betyde kontingentstigning.

Klaus: Evt. dele midterside mellem klub og annoncør hvert andet år?

Just Cruising: hvor meget tid bliver der brugt i bestyrelsen?

Peter: laves også for indtægterne.

Joan: Løse sider er ikke rentabelt.

Almy: midtersiden – forslag til hvordan vi prioriterer?

Klaus: elektronisk eller ej? Ligegyldigt. 1. prioritet på midtersiden ?

Joan: differentiering mht. fordelingen i bogen. Både medlemmer og annoncører skal have mulighed.

Helle, LFC: bogen er meget vigtig, der er stadig nogen der ikke har computer.

Arne: hvad når nogen pludselig vil have bagsiden mm? Hvordan prioriterer vi?

Kaptajn: Det er en forretning. Så en vigtig annoncør må vi være loyal overfor set med forretningsmæssige øjne.

Svensk træfkalender?

Benny Buck: De holder møde lørdag, fremlægges søndag på hjemmeside.

Finn fra Roskilde tager FDA kalender med til Sverige.

Almy: den svenske kommer på FDA hjemmeside.

MHS

John Almy: MHS: rigtigt godt talerør. Derfor har vi søgt optagelse. Vilkårene? MHS vil brede sig over mere end nu. Uro i MHS da kontingent er steget til 20 kr. Hvad vil vi ofre for at være medlem, eller er det op til bestyrelsen.

Henrik Road rebel: hvad vil vi opnå? Har vi råd – for vi kan jo få brug for evt. advokathjælp. Kan de hjælpe os?

Kaptajn: bredere samarbejde med andre veteranbilklubber. Ikke nødvendigvis MHS – men de er størst så mest nærliggende.

Peter Løvstrøm: FDA vil blive optaget som 5000 medlemmer. Ikke for antal klubber. Billigt! Kun for klassiske biler – ikke for ombyggede biler! MHS har også problemer med at nå tingene i bestyrelsen. Men hyrer i 2010 en mand til at arbejde for sig.

Arne: vi repræsenterer ca. 2600 registrerede medlemmer – derudover interesseorganisationer.

Peter Løvstrøm: hvis FDA optages skal man overveje at enkelte af FDA’s medlemmer er allerede medlem af MHS.

Joan: har vi råd til at lade være? Lægges op til de enkelte klubber?

Peter Løvstrøm: Anders Nannerup er i bestyrelsen og taler vores sag. Vi bør søge ind nu, for at nå at MHS kan lave evt. vedtægtsændringer ved deres generalforsamling i år. Selvom bestyrelsen er positiv er det ikke sikkert at generalforsamlingen kan acceptere FDA som medlem. Evt. vedlægge pjece eller anden skrivelse ved vores ansøgning omkring vores holdning til færdselsloven og opførsel.

Arne: størst mulig hensyntagen til øvrig trafik i FDA vedtægter.

Peter Løvstrøm: ja, men I havner på forsider; amerikanerbiler er dårlig forretning. Dækafbrænding mm forbindes nemt med os, selvom vi evt. ikke er involveret. Svær at slippe af med bad-will.

De sorte nummerplader og 8årssyn er MHS’s fortjeneste!

Almy: Udgift på 52000 ved medlemskab!

Ny formand, Dennis: vi skal samarbejde. Men de arbejder kun for originale biler!

Kan FDA og MHS arbejde ved siden af hinanden, sammen uden at i er medlem?

Arne: FDA skal arbejde for de uoriginale biler og MHS for de originale.

Kaptajn: tror ikke mhs vil arbejde sammen – kun som medlem.

Johnny Begood: vi skal fortælle politikerne at vi er værd at arbejde for og bevare. Politikeren kan ikke se forskel på vores ombyggede og T-Hansen biler.

Klaus: MHS arbejder vel ud fra jo flere jo bedre. Men størstedelen af vores biler kan ikke følge originalitetskrav. Vores identitet er at vi er forskellige.

Kaptajn: hvad er originalt og ikke? Regler er under udarbejdelse v FIVA. Nok kun 10% af vores biler er helt originale.

Peter Løvstrøm: FIVA s regler er ikke nødvendigvis det samme som at myndigheder og syn kan se det samme. Veteranbiler ombygges også – men ikke så synligt som på amerikanerbilerne.

John Almy: afgifter er steget ca. 40000 på under 1 år. Der arbejdes på sagen. Bliver det bedre?

MHS: toldmyndigheder retter ind i Europa efter ens regler. Sjælden og høj værdi – man kan ikke blive enige om denne definition i Toldkommisionen.

Klassisk biler og MC, Johnny: det bliver ikke anderledes foreløbigt – tager lang tid! Fx Polen og Ungarn kan bruges i stedet for Holland ved import af biler. Bilen skal opfylde 8 punkter iflg. regelsæt og køre igennem Danmark for at få den ind til gamle afgifter. Bindende tariferingsansøgning ved indførsel af bil(BTO). Vi bliver lagt nederst i bunken i EU fordi vi er et lille ”problem”. Sæt gang i en masse BTO på skat hjemmeside for at drukne dem! Eneste resultat er mindre import af biler.

Arne: hvordan vurderes sjældenhed?

Johnny: Det ved skat ikke selv. Tages fra sag til sag. Ingen sammenhæng. Uklar lovgivning.

Almy: v ACC klubmøde: indeværende biler bliver mere værd. Men vigtigt at vi holder vægtafgift på nuværende kvarte. Og forsikringer kan også blive kritisk. De kan også pludselig finde på at læne sig op af sådan en regel.

Michael, Van Nuys: Alm. Brand er allerede i gang med at skærpe regler1

MHS: mange har købt biler pgaa opsving tidligere. Mange flere medlemmer og biler! Skat har set at der er kommet rigtig mange biler ind.

Daydreamers: forslag om arbejde sammen med Norge og Sverige.

Steen, Lowriders: problemet er størst for dem som handler biler som forretning.

Arne: Tak til Van Nuys for afholdelse af generalforsamlingen. Farum afholder næste år.