Generalforsamlings referater

Referat af 22. generalforsamling i FDA

Tonny, formanden for den arrangerende klub ASR åbner generalforsamlingen med div. anekdoter og historier fra de 2 tidligere generalforsamlinger ASR har været vært for.

Lidt nostalgi, da historierne gik tilbage til ’92 og ’01 😉

Pkt.1 Valg af dirigent og stemmetæller

Tonny, formand for ASR vælges

Godkendelse af dagsorden, debat om forslag fra Mustangklubben kan stilles da de kun er interesse organisation.

Pkt 2. Bestyrelsens beretning

Formandens beretning.

Dennis talte om Peter Løvstrøm og der holdes et minuts stilhed æret være hans minde

han fortalte om arbejdet i bestyrelsen, besværet med at få udbredt information fra FDA, kontakterne i klubberne skal være bedre til at opdatere deres kontakt info samt udbrede kendskabet til FDA til medlemmerne

der blev berettet om kontakt til skat, spørgsmålet om nummerplader til USA biler

info møde i Roskilde klubben om FDA

rundtur i Jylland først hos Peter Skjold og sparke dæk i grusgrav, derefter besøg hos Corvette klubben på en lille gård i landlige omgivelser de fik info om FDA’s forsikringsordning de overvejede medlemskab pga. forsikring. Dernæst møde med lille klub med eget klubhus

Beretning om forsikringsordning for uoriginale biler bestyrelsen træk en streg i sandet kun fuldgyldige medlemmer af FDA skal have alle fordele, forsikringer, rabatter o.l. forespørgsel om retshjælps forsikring og arr. forsikring

God snak med formand for DVK om fremtidig samarbejde

Eget forum på Smallblock.dk med lidt info fra FDA

Hørings berettigelse til Skatteministeriet

søgt høringsberettigelse til transportministeriet der venter svar

Nyt medlemskort i kontokortformat med fortløbende numre,

klubberne skal sørge for at give rabat til FDA medlemmer,

sørg for at bruge medlemskortet det giver gode rabatter

klubberne skal sende medlemslister til FDA til brug for FDA kortet

FDA campingvogn er en god ide

En barberet bestyrelse medlemmer er sivet i løbet af året ikke på grund af problemer men har ikke magtet opgaven vi opfordre til at man stiller op til bestyrelsen

Møde med MHS vedr. samarbejde

Skat vedr. uens afgifter

Nemmere syn problemer med synsvirksomheder

Arb på forsikring for originale biler med vejhjælp

Arb på bedre rabat ordninger og bedre info vedr. disse

Gøre indflydelse gællende overfor nuværende og kommende regning

Takker nuværende bestyrelse for godt samarbejde

PAUSE

Claus spørger til hverve kampagne fra MHS, hvor der var dårlig stil at sakse adresser fra FDA klubliste

Dennis har haft kontakt til MHS vedr. dårlig stil

Dårlig ide med alle USAbiler i MHS da de står for en helt anden stil.

4 FDA klubber har meldt sig ind i MHS, en har meldt sig ud af FDA

FDA favner bredere end MHS som kun interessere sig for originale biler

Formandens beretning godkendes.

John Almy

gik med igen i år trods flere forsøg på af komme ud

som sparring for Dennis som ny formand

syntes du har nået i mål som formand

tog campingvognen til sig og 2009 3500km. 2010 3000km.

campingvognen har været med til mange træf med stor succes FDA får gode tilbagemeldinger fra medlemmer

har et forum på FDA’s hjemmeside hvor han skriver hvordan han oplever div. Arr.

2010 har været et mat år dårligt vejr og mat økonomi

forsikrings ordning opfordre til at sørge for at få styr på forsikring

FDA pokalen

talte om problemerne med konflikten med p.l. begravelse

roser Dennis for en god indsats, og tager et år til.

Helle

er gået til den med liv og sjæl

problemer med samarbejde med Michael ”kaptajnen”.

vil gerne genopstille

mange kontakter med klubber

sløve klubber overholder ikke tidsfrister sekretæren bruger meget til på dette

kan holde styr på hanhundene så de bliver på sporet

Boble

står af bl.a. pga. han kan ikke overskue brugen af IT

Peter Skjold

Kradser penge ind og udbetaler så lidt som muligt

Pkt. 3Godkendelse af regnskab

Gennemgår regnskab

Har inddrevet kr. 32.900,- men har afskrevet resten da man ikke kan bruge en masse kræfter på folk der ikke kan og vil betale

opfordre til at medlemmerne boykotter dårlige betalere der er flere (tal med peter om hvem)

Peter har en liste over dårlige betalere

forslag om at klubber der holder træf meddeler skyldner at han ikke kan have en bod på træffet før han betaler

forslag om liste over dårlige betalere til klubber

regnskab godkendt

budget godkendt

Pkt. 4 godkendelse af nye klubber

Godkendelse af nye fuldgyldige klubber

US Car Club Thy klub ikke til stede…. godkendt

East Coast Cruisers ikke til stede… godkendt

Outsiders til stede… fra midtsjælland vil ikke være store tager det stille og roligt… godkendt

Classic Club Corvette Danmark til stede…. Dækker hele landet… godkendt

Jalopy Cruisers til stede… godkendt

Pkt. 5 Indkomne forslag

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter

§ 6 vedtaget

§ 7 del 1 vedtaget

§ 7 del 2 vedtaget

Ændringsforslag fra mustang klubben

debat om dette forslag skal medtages da mustangklubben kun er interesse organisation

Vedtaget at mustang klubben ikke kan stille forslag i deres nuværende status som interesse organisation

Forslag fra ACC

forslag til ændring af § 7 sidste linje

(beskrivelse af forslag)

debat om forslaget

forslaget ikke vedtaget med ændringsforslag fra bestyrelsen

Forslag fra Daydreamers

Nye klubber skal møde personligt op på generalforsamlingen for at komme i betragtning til optagelse.

forslaget er vedtaget…

Pkt.6 Fastsættelse af kontingent

kontingentet fastholdes, bliver hurtigt vedtaget

Pkt .7 På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer

Pkt 8 På ulige år vælges kasserer formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer

Da en del bestyrelsesmedlemmer var trådt ud i løbet af året, skulle der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 kasserer:

Kasserer Peter Skjold… Spinning Wheels genopstiller… valgt til bestyrelsen som kasserer

John Almy… Mopar Club genopstiller… valgt til bestyrelsen

Helle Hansen… LFC genopstiller… valgt til bestyrelsen

Peter Kastoft… California Dreamers opstiller… valgt til bestyrelsen

Jesper Jensen… Peggy Sue opstiller… valgt til bestyrelsen

Michael Poulsen… Burning Wheels opstiller… ikke valgt

Henrik Bjerrum… Road Rebels opstiller… valgt til bestyrelsen

Pkt. 9 valg af valg af suppleanter og revisorer

Merete Hansen… Trans Am Club DK opstiller… valgt som suppleant

Flemming Colbe… Daydreamers opstiller… valgt som suppleant

Eksisterende revisorer genopstiller og vælges igen

Pkt. 10 Gennemgang/revidering af klubliste

Dette var gjort løbende i pauser og før generalforsamlingen, så listen er opdateret

Pkt 11 Planlægning af årets aktiviteter

Klubberne og interesseorganisationerne præsenterede deres arrangementer.

Se FDA træfkalender på nettet, som altid er den mest opdaterede liste.

Pkt. 12 Evt.

Almy Om FDA pokalen indstiller Erik for hjælp med WWW

Tak til Peggy Sue og Rebellerne for husly til FDA bestyrelsesmøder

Tak til Lars for hjælp med FDA Campingvognen

Opfordring til at komme frem med materiale til håndbogen

Uddeling af hængepartier mht. FDA pokaler til Søren Colbe, Tonny, Low Riders og Day Dreamers

Uddeling af årets FDA Pokal der var en række gode emner. Johnny B Goode vandt, med indstilling fra LowRiders pga. Johnny’s engagement i at samle ind til Lowriders da deres klubhus brændte.

Daydreamers

Spørgsmål vedr arr. forsikring

Liste med dårlige betalere som de enkelte klubber udarbejder til deling med de andre klubber

All American Cruisers Næstved

Hvad gør man for at blive folkeoplysende forening?

Foreningen skal være en åben offentlig klub…

American Street Machines

Det koster dyrt at arr. træf, plads koster penge hvad siger i til at vi tager penge for campingvogne.

Husk at støtte den arr. klub ved at købe mad og drikke i festteltet

Man kunne forbyde fortelte

Klubbernes formænd opfordres til at sige til deres medlemmer at de ikke skal drikke medbragte drikkevarer i festteltet

Hvornår udkommer FDA Bogen og FDA kortet

De kommer hvis alt går godt udkommer den 1. april

Klubberne får FDA Medlemskortet udleveret når klubben har betalt kontingent.

Generalforsamlingen slutter med spisning, og bestyrelsen der konstituerer sig selv.

Farum 22. januar 2011, 18:35.