Referater

Referat af Bestyrelsesmøde i Odense 29-08-2009

Mødt var :

Arne
Osbahr

John Almy

Henrik Hansen (Boble)

Troels
Kastoft

Allan
Pawlik

Peter
Skjold

 

Fraværende:

Axel Kjølhede

Lisbeth Wähner

 

Nye klubber: 3
nye klubber + 1 interesse org. Har søgt optagelse i FDA. Det er klubberne
Jalopy Cruisers, Golden Gate og LF Cruisers. Macho Custom har søgt som
interesse organisation. Bestyrelsen var enige om at de alle optages pr.
1/10-09, og godkendes endeligt på næste generalforsamling, såfremt de har
betalt deres kontingent.

Der vil blive fremsendt velkomstpakke i løbet af efteråret.

 

Hjemmeside: Freddy
fra Route 66 har hjulpet en del, og siden fungerer nogenlunde
tilfredsstillende. Dog mangler lidt mht. nogle bestyrelsesmedlemmer, der ikke
kan oprette indlæg på siden osv. Dette kan ikke løses p.t. da den forhenværende
webmaster ikke vil udlevere de relevante oplysninger.

Der skal findes en mere permanent løsning ved valg af ny
webmaster på generalforsamlingen til januar. Indtil da kører siden videre uden
ændringer.

 

Arne Osbahr: Sender
liste over annoncører i håndbog 2009 til Lisbeth, da den tidligere sendte er
bortkommet, så regninger kan sendes ud.

 

Peter Skjold:  Miljø-udvalg + referater. Hjælper med at
udsende regninger og rykkere, så vi kan få penge i kassen.

 

Lisbeth Wähner:
Regnskab og opkrævning af tilgodehavender hos klubber, annoncører m.fl.

Rekonstruere referat fra Generalforsamling 2009.

Fremlægge opdateret regnskab på næste bestyrelsesmøde.

 

John Almy:
Fremstille stander med FDA-info til brug sammen med udendørs-udstillingen. Klar
inden Fredericia. Salg af reklamer på campingvognen. Cartec og First Mile
mulige emner. I samarbejde med Allan fremstille tekst til siderne af
campingvognen, der synliggør at det er FDA’s vogn. Klar inden Fredericia

 

Axel Kjølhede:
Miljø-udvalg. Genfremsende anmodninger om høringsberettigelse til trafik- og
skatteministerier. Udbede sig bekræftelse på modtagelsen fra ministerierne.
Fortsætte dialog med MhS.

 

Boble: Sælge
reklamer på campingvognen.

 

Allan Pawlik:
Minipokal fremstilles. Prototype er lavet og fremvist for bestyrelsen. 10 stk
er klar til best.mødet 4/10. Lave folder med Danmarkskort og oversigt over
klubberne. Skal være klar til bilmessen i Fredericia 17/10.

 

Troels Kastoft:
Forsikringer…

 

Næste møde søndag d. 4/10-2009 i Odense