Referater

Referat af bestyrelsesmøde 10.11.13

Referat fra FDA bestyrelsesmøde d. 10.11.13 i ACC Amager.

Fremmødte var: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Erik Kjærsgaard, Peter Kastoft, Birger Hansen, Flemming Colbe, René Olsen og Carsten jacobsen.

Ny: René Olsen har lavet en Facebook grubbe for FDA medlemmer. Vil gerne i bestyrelsen og arbejde for flere rabatter til FDA’s medlemmer.

Generalforsamling: Afholdes i Horsens d. 18. 1. 14 kl. 12. til frokost og GF kl. 13.30. Tilmeldinger sendes på mail til klubberne, samt til alle på FDA’s mailliste. Ligeledes sendes liste til FDA pokal kandidater. FDA pokalen skal gives til en der arbejder bredt for USA-biler i Danmark. FDA pokalen renoveres inden GF.

Årsberetningen: FDA får meget få henvendelser. Der skal i beretningen stå om forsikringer, Facebook, Bella osv.. Input til beretningen sendes til formanden hurtigst muligt.

Opstiller til bestyrelse: på valg er: sekretær, formand og næstformand. René Olsen opstiller, til bestyrelsen. Varetager gerne Campingvogn.

Regnskabsafslutning: Dennis indkalder revisorerne til næste bestyrelsmøde.

Campingvogn: Er rengjort og sat i vinterhi, af Lars.

Shop USA vil gerne have reklame på FDA vognen.

FDA kigger efter en ”let vogn ” i stedet for nedslidt campingvogn.

Kassereren: Regninger er udsendt til folder/håndbog. Ordrebekræftelser sendes til sponsorer. Medlemskort laves i sølv og sort i forbindelse med 25 års jubilæet.  Der er ikke solgt annoncer for 2014 endnu.

Jubilæumsåret: Der skal skrives om FDA de sidste 25 år FDA har eksisteret. Der laves en bog på 20-25 sider. Der skal indsamles billeder og tekst fra dem der har været med fra starten, via Facebook og ”gamle” medlemmer. T-shirt ønskes fremstillet til FDA’s jubilæum med annoncer på ryg.  Dette spørges der om, på GF under eventuelt.  Dennis ser efter FDA logo på cd.

Konto: Der er pt. 90.000 kr. på kontoen. Flere klubber skylder stadig kontingent. 4-5 klubber kontaktes. Der er også flere annoncører der skylder.  Hvis alle penge er i kassen vil der være 100.000 kr.

Høringer: Der har ikke været nogen høringer.

Forsikringer: Birger arbejder med at forbedre vilkårene for os forsikringstagere. Også med problematikken omkring unge og Amerikanerbiler.  Birger samler tilbud fra flere selskaber for at kunne sammenligne selskaberne.

Evt:

René forslår flere rabatter på FDA kortet, også ikke USA relateret, såsom campingpladser osv..

Bestyrelsen forslår at der kommer links på web-siden omkring nypriser på USA-biler  og de aktuelle Dollars kurser.

FDA afholder 25 års jubilæum på træf i Holstebro og Viking Run næste år. Hvis det er muligt. De respektive klubber spørges. Der vil i den forbindelse blive serveret kaffe, the og kage, der indkøbes til lejligheden. Vi vil til begge træf få nogle til at holde tale omkring FDA.

 

Næste møde:0 5.01.14 ACC Amager

 

Carsten Jacobsen