Referater

Referat af BESTYRELSESMØDE DEN 04.11.2012

Deltager: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Erik Kjærgaard, Helle Hansen, Martin Nannerup, Merete Hansen, og Flemming Colbe

Afbud: Peter Kastoft og Jesper Jensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidst best. møde blev Godkendt.

2. Generalforsamling. Alt er ordnet på nær menuen som ikke vides helt bestemt endnu, Sekretæren får labels til brug af udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen 19.01.2013 i Næstved og forside til mapperne dette sørger Erik for at videre sende.

Regnskabet vil blive lagt på nettet ca. 14 dage før generalforsamlingen, men man skal logge sig ind på forhånd for at kunne se dette. Merete og Jeg deles om at ringe rundt til klubberne, hvor vi spørger om de er tilfredse med FDA-kortene og om de skal holde træf eller andre arrangementer, div. træf mailes til webmaster så der ikke er alt det postyr på selve generalforsamlingen.

3. FDA pokalen. Der bliver sendt mail i form af et nyhedsbrev, med div. kandidater. Kom gerne med forslag til hvem der er egnet til at få pokalen.

4. Campingvogn / salg af reklamer. Der kommer ca. 10 invitationer fra klubber, arrangører på campingvognen hver år, men mangler stadig folk til at passe den, Erik og Peter K. har været rigtig flinke til at passe den i Jylland.

Året har været billig mht. til campingvognen. Salg af reklamer skal gøres mere intens, og ikke af flere personer, der skal sørges for at stederne kun bliver kontaktet en gang, for ellers går der kludder i salget af reklamerne.

5. Håndbog/folder. Der kom et forslag om der evt. kunne komme billede af bestyrelsen i folderen, så folk kan se hvem vi er, da der tit er folk der spørger hvem er du?

6. Medlemskort. Intet nyt.

7. Hjemmeside / salg af annoncer. På hjemmesiden skal vi have billede af bestyrelsen og evt. deres biler, og nr. pladerne vil så blive sløret, så der ikke af den vej kan søges oplysninger på personerne.

8. Konto / salg / skyldnere. Kontoen ser fin ud, det samme gør sig gældende med overskuddet som godt nok ikke er så stort men det er ok.

Der er stadig nogle skyldnere, men nogle af dem skal først være betalt senere, grunden er den nye folder.

9. Nye Klubber. Der er kommet 2 nye klubber og 3 interesseklubber, det er kun de 2 klubber der skal godkendes på den kommende generalforsamling.

Men interesseklubberne er dog stadig hjertelig velkommen til at komme til generalforsamlingen som er den 19.01.2013.

10. Høringer. Der har været 2 høringer, som dog ikke har noget med FDA at gøre, og det var Periodisk syn på erhvervs køretøj og landbrugsmaskiner.

11. Forsikringer. ETU er lidt besværlige at have med at gøre, når de bliver udfordret er de lang tid om at svare tilbage, mange gange svarer de slet ikke på henvendelserne, andre gange tager de slet ikke deres telefon. De vil heller ikke holde den kontakt som visse medlemmer var blevet lovet, da de spurgte ang. Div. forsikringer.

12. Evt. FDA bliver rost over deres nyhedsbreve som bliver sendt ud en uge før det aktuelle arrangement. Når div. klubber, arrangører invitere FDA til træf m.m. skal vi være bedre til at stille krav på f.eks. strøm, armbånd og parkeringsbillet.

På bestyrelsens vegne

Sekretær Helle Hansen.