Referater

Referat af BESTYRELSESMØDE DEN 06.01.2013

Deltager: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Erik Kjærgaard, Helle Hansen, Martin Nannerup , Peter Kastoft og Flemming Colbe

Afbud: Jesper Jensen, Merete Hansen,

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidst blev godkendt.

2. Biler i Bella 21-24 marts. 3 klubber har allerede meddelt at de deltager, og der er 3 pokaler, som vil blive delt ud til den fineste og bedste stand i form af 1. 2. og 3. præmie. Vi håber på at der på et senere tidspunkt vil dukke nogle dommere op, det er ikke nødvendigt at man har det store kendskab til biler for at komme i betragtning. Der vil være 2 indgangsbilletter pr bil. Vi skal også finde ud af om der bliver delt noget ud på selve messen, det er først til mølle princippet med hensyn til tilmeldingen, der vil komme mere info om dette arrangement senere. Der skal også lige tjekkes med forsikringsselskab angående procedure, dette vil Martin skrive til Nordisk veteran for at undersøge.

3. Generalforsamling. På valg er: Erik Kjærgaard og Peter Kastoft, som begge ønsker genvalg. Jesper Jensen, Merete Hansen, Martin Nannerup og Flemming Colbe ønsker ikke genvalg. FDA’s bestyrelse har besluttet at der vil blive bestilt 80 gange mad + de portioner som den arrangerende klub skal have, afregning skal foregå til kasserer for de personer som FDA ikke betaler for. Helle undersøger om der er mulighed for ekstra bestilling af mad og om det er en referent og dirigent som har styr på tingene, da der hurtigt kan komme kludder i tingene, hvis det er en uerfaren, dette har vi prøvet før og ønsker ikke en gentagelse af dette.

4. FDA-pokalen Der har i lighed med tidligere år været en del kandidater til FDA pokalen. En stor del af disse kandidater er indstillet på baggrund af enkeltstående begivenheder i en klub, hvorfor bestyrelsen ikke mener disse kandidater falde ind under kriterierne for at modtage en FDA pokal. Endvidere mener bestyrelsen heller ikke at siddende bestyrelsesmedlemmer kan modtage pokalen uanset hvor stort et arbejde de måtte have udført i FDA.

5. Campingvogn. Alkometeret sender Peter Kastoft til kalibrering og Peter skal også sørge for at computeren er opdateret. Campingvognen står i vinterhi over hos Lars i Odense som altid.

6. Medlemskort. Klubberne skal være/blive bedre til at give de rigtige oplysninger angående antal af medlemmer, da vi stadig støder på navne som pludselig dukker op, men som ikke er registreret i klubregistrene.

7. Nye klubber. Der er kommet 3 nye klubber og 3 interesse organisationer til i det forgangne år, klubberne skal jo som bekendt møde personligt op til generalforsamlingen for at blive endelig godkendt.

8. Genopstiller revisorerne. Da begge revisorerne var til bestyrelsesmødet, blev de spurgt om de genopstiller og det gør de.

9. Evt. der er ikke nogen klubber der har sat sig fast på en bestemt weekend selvom de har meddelt at de har en arrangement, dette vil blive fastsat på selve generalforsamlingen, men der skulle ikke være nogen problemer selvom der er 2 arrangementer i hver sin ende af landet.

På bestyrelsens vegne

Sekretær Helle Hansen