Referater

Referat af Bestyrelsmøde 05.01.14

1)      Fremmødte er: Peter Kastoft, Erik Kjærgaard, René Olsen, Birger Hansen, Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Carsten Jacobsen, samt 2 revisorer Henrik og Axel.

2)      Generalforsamling:

Dennis fremlægger Formandens beretning til rettelser og lign. Peter retter til og sender til Dennis.

Nye klubber til godkendelse på GF er, Liberty Cruisers og US Fuel Sinners.

Drøftet hvem der er på valg og hvem der opstiller, liste sendes til bestyrelsen på mail.

Formanden og næstformand genopstiller. Redaktør og kasserer ikke på valg. Axel Kjølhede genopstiller som revisor, Henrik Rasmussen genopstiller ikke.

Kontingent fastholdes.

Selve mødet: Dirigent + ordfører skal være i mødelokalet senest en time før mødet. Referatet skal sendes til bestyrelsen til godkendelse kort efter generalforsamlingen.

Peter Kastoft fremlægger regnskabet.

Dette års vinder at FDA pokalen er fundet, og vil blive overrakt på generalforsamlingen ved sekretæren.

Bestyrelsen venter med at forlade mødelokalet før der er konstitueret og aftalt møde.

3)      Revisorerne har godkendt regnskabet. Sendes til Kassereren underskrevet.

4)      Campingvogn/skurvogn efterlyses. Erik og Peter har kigget efter et muligt emne. Ca. pris 30.000 kr. inkl. istandsættelse. Efter mødet er der lykkes at finde en passende vogn, som er indkøbt.

5)      I år, laves der en 25 års jubilæums håndbog og ingen folder.

Der er et underskud på 5000 kr. for sidste folder.

I den nye bestyrelse skal alle deltage i salg af annoncer. Håbet er at få alle annoncører med igen.

Priser på annoncer kan læses på hjemmesiden.

6)      Dennis vil på Generalforsamlingen fortælle om de nye toldregler.

7)      USAuto spørges om nye medlemskort. Muligt med 25 års jubilæums mærke på.

8)      Der har været En relevant høring. Den skal gennemlæses og der skal svares sidst i januar. De nye regler skal kunne tilgodese alle typer biler.

9)      Birger Hansen har en ”tale” klar vedr. forsikringer på generalforsamlingen.

10)   Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

Sekretær

Carsten Jacobsen