Generalforsamlings referater

Referat af FDAs Generalforsamling 28.1.17

Referat af FDAs Generalforsamling 28.1.17 kl. 13.00 i ACC

 1. valg af dirigent: Henrik Rommel ACC
  Valg af referent: Liv Gam ACC
  Valg af stemmetællere: Dennis Andersen Midtsjællands Amerikanerbil Club & Lars Jørgensen Peggy Sue
  Der er 55 stemmeberettigede tilstede.
 1. Bestyrelsens beretning for FDAs 28. generalforsamling – Vedhæftet som B1 Bemærkninger til beretningen: Ingen spørgsmål eller bemærkninger
 1. Godkendelse af nye klubber:
  S-­‐I-­‐C Sydsjælland (South Island Cruisers) er ikke fremmødt og bestyrelsen har forgæves forsøgt at få kontakt til flere medlemmer. Konkludere at de ikke er interesseret i medlemskab alligevel.Free Cruisers – Ruds Vedby fremmødt og præsenterede sig som opstartet af en 8 familier med biler og interessen for Amerikanerbiler – Godkendt

  Wittrup Motel – Albertslund. Ønsker optagelse som Interesseorganisation.
  Sallies er en Amerikansk Snack bar, der gerne afholder arrangementer mm. Er i gang med at ombygge en air stream til mobil salg af shakes mm. til deltagelse ved træf og arrangementer (Sallies on Wheels). Satser på at tilbyde rabat ved fremvisning af FDA kort – Godkendt.

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Regnskab vedhæftet som B2 Kommentarer til regnskab:

Spørgsmål vedr. Fra Konto 1301 omkostningerne i forbindelse med møder og generalforsamlinger kørsel og forplejning mm. Den ekstraordinære Generalforsamling fremgår ikke, da denne blev sponsoreret af Roskilde klubben – Tusinde tak til dem

 1. Indkomne forslag

Forslag til ændring af §4 Stillet på vegne af FDAs bestyrelse ”Tilføjes Tegningsberettigede er Formanden og kasserer”

Der blev uddybet hvad der ligger i det med tegningsberettigede. Det er lovpligtigt og et krav fra banken samt forsikringsselskaber. (Tegningsberettige skal fremvise ID mm)

Spørgsmål om der menes Formand og kasserer tegner i forening, eller om de kan tegne hver for sig?

At de tegner i forening blev fremsat som ændringsforslag og blev vedtaget. Altså ændres §4 til

”§4 -­‐ Den daglige ledelse af F.D.A

Forestås af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Tegningsberettigede er Formand og Kasserer i forening”

 1. Fastsættelse af kontingent:

Der foreslås uændret kontingent og det blev vedtaget.

 1. På lige år vælges formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer
 1. På ulige år vælges Kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Der beroliges med at Kassererposten ikke er så krævende en post. Der arbejdes i online regnskabsprogram, som er super nemt at arbejde i.

Xxxx fra Mustang klubben vil gerne stille op, men da Mustang klubben er en interesseorganisation og derved ikke har stemmeret, derved menes man ikke at være opstillingsberettiget.

Der må ikke sidde 2 i bestyrelsen fra samme klub, derved udelukkedes en del mulige. Ny Kasserer: Dennis Andersen Midtsjællands Amerikanerbil Club

Til Bestyrelsen blev valgt:

Mads Bank – Bad Company Customs Søsum Niels Kruse – Roskilde ABC

Carsten Jacobsen – Cadillac Club Danmark

 1. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer Suppleanter:

Anders Gregersen – Liberty Cruisers Teddy -­‐ Us Car joy (valgt uden fremmøder) Revisorer:

Tobias Rose -­‐ Daydreamers Lars Jørgensen – Peggy Sue

 1. Gennemgang/revidering af årets aktiviteter

Punktet udgår

 1. Planlægning af årets aktiviteter – Listen vedhæftet som B3 Listen lægges på FDA’s hjemmeside allerede i dag.

Man kan til enhver tid gå ind og tilføje arrangementer via hjemmesiden.

Der loves Saturday Night Cruise i kødbyen – datoer kan grundet godkendelser ikke meldes ud endnu

 1. Eventuelt

-­‐ (Marleen) Foreslår at der kommer en hjertestarter i FDA campingvognen.

Evt. søg tryg fonden.

-­‐ (Benny Buch) FDA Generalforsamlingen foreslås lagt i november måned, især på grund af kalenderen. Det ville være en fordel hvis traf kalenderen kunne blive offentliggjort noget tidligere.

(Almy) anbefaler at bruge træfkalenderen via FDA – hvis alle lægger deres træf ind så snart de kender datoen, vil det være tilgængeligt hurtigere.

Det oplyser at der ikke kan printes kommende år ud fra FDA kalenderen. Dette begrundes med at der ikke kan printes ud før de er godkendt (sker på Generalforsamlingen)

Mads foreslår at man kan notere arrangement i kalenderen, og efterfølgende skrive til FDA at det ligger der så det tilføjes en bemærkning om at det ikke er godkendt, men derved alligevel kan printes.

En anden grund til at rykke Generalforsamlingen for at Håndbogen kunne komme ud til sæson start. Bogen og kortet udkommer som udgangspunkt i april.

Der argumenteres for at hvis folk skriver arrangementer i kalenderen så hurtigt som muligt, så vil man kunne se om der er et arrangement i forvejen, og så må man kontakte de pågældende og snakke om det.

Som modargument for flytning af Generalforsamlingen er bl.a. at der flere steder ikke kan søges om tilladelser mm før efter 1. Januar i det gældende år.

Bestyrelsen pålægges at komme med et oplæg til en evt. ændring af vedtægterne, med henblik på afholdelse af GF i November måned i stedet for januar. Dette forslag stilles til GF 2018.

-­‐ Benny Buch er medlem af Veteranforsikringsklubben som består af ca. 10 klubber. Benny planlægger at opstille som formand, og vil arbejde for at klubben bliver større og bedre (ETU forsikring, med rigtig gode vilkår mm)

-­‐ (Almy) Hvorfor kan FDA kortene ikke være klar så de kan udleveres på Generalforsamlingen. Både for ar spare forsendelse, men også så medlemmer har dem ved sæsonstart. (FDA kort er gældende fra April til April)

Vedtægterne siger at kontingent skal betales senest 15. Marts. Derfor kan listen først opdateres efter denne dato, og kortene sætte i produktion derefter.

Tidligere har man lavet kortene tidligt, men det gav problemer med at inddrive kontingent efterfølgende. Derfor blev april indført i sin tid, og derfor er kortene gældende fra April til April

Kontingent fristen vil -­‐ i tilfælde af flytning af generalforsamlingen – skulle flyttes og ændres i vedtægterne, da man skal være med i kontingent for at deltage i Generalforsamlingen. (Det skal bestyrelsen have med i evt. forslag i 2018)

Synsmanden Stig fortæller og svarer på spørgsmål vedr. de nye ændringer af Syns reglerne. Især ændringerne i 18A er meget svære at gennemskue, derfor er Stig mfl. i gang med at planlægge et seminar for FDA medlemmer hvor det hele kan slås fast.

FDA Pokalen

Går i år ikke til en person, men til en klub. En af landets ældste klubber. Nemlig Roskilde ABC, bl.a for promte at melde sig på banen til afholdelse af den ekstraordinære Generalforsamling, og oveni købet valgte at sponserer dette.

B1 -­‐ Bestyrelsesberetning
B2 -­‐ Regnskab
B3 -­‐ Arrangements kalender.

B1    Formandens beretning.

 1. Velkommen til den 28 FDA generalforsamling.
 1. Presenter bestyrelsen: Dennis, formand – Mads, næstformand – Niels Kruse, kasserer

– Carsten, sekretær – Rene, campingvogn – Henning, bestyrelsesmedlem – Michael, bestyrelsesmedlem – Anders, suppleant – Teddy, suppleant – 2 revisorer, Lisbeth og Lars

 1. Årets gang i bestyrelsen: Der har desværre ikke været så meget. Vi har haft alt for mange problemer internt i bestyrelsen, som vi har brugt det meste af året på at bekæmpe, som så i sidste ende, udløste en ekstraordinær generalforsamling d.20.11.2016.
 1. Campingvognen: Den var i årets løb på Turtle Ball, Viking Run, Øster Hurup og Odin Cruis samt en del andre træf. HUSK at I skal booke campingvognen til jeres træf.
 1. Mails: Vi modtager selvfølgelig en del mails, og de besvares hurtigt.
 1. SKAT: Vi har ikke haft nogen høringer i 2016. Vi fik en sag med en Mustang Mach 1 årg. 1973, som var blevt fotograferet af Nordjyllands politi d. 24 juli 2015 på Øster Hurup. Politiet indberettede den til SKAT, som mente at den var uoriginal og derfor indkaldte den til kontrol. Under kontrolbesøget hos SKAT, finder man ud af, at det er den, fordi man har monteret tracktion bars og elektronisk tænding samt elektrisk benzinpumpe. Det udløser en ny afgift på ca. 45.000 kr., som manden skal betale, fordi køretøjet er taget i brug. Vi samarbejder så med MhS og får skrevet lidt breve til som han kan bruge som indsigelse, men midt i alt dette, finder vi ud af, at SKAT har en forældelsesfrist på et ½ år, fra billedet bliver taget, og IKKE fra når de indkalder den til kontrol. Det beviser jo bare, at der skal meget lidt til, før en bil er uoriginal i SKAT’s øjne. Jeg mener at man har lagt ude med en nul-­‐tolerance i denne sag. MhS vil meget gerne samarbejde med os i denne sag, for at finde ud af hvor vi skal have tolerancen omkring vores køretøjer. P.t har jeg ikke hørt mere fra manden om hvordan det er gået, har prøvet at kontakte ham.
 1. Trafikstyrelsen: De nye regler vedr. ombygning er trådt i kraft pr. 1.1.2017. Så nu må vi jo se hvordan det udmønter sig i praksis.
 1. Forsikringer: Der er ikke noget nyt under solen, men der arbejdes videre på det i år. Men der er en glædelig nyhed til jer alle sammen. Vi har i FDA oprettet en bestyrelses ansvarsforsikring, som gælder for FDA’s bestyrelse, men OGSÅ gælder for alle tilsluttede klubber i FDA. Så nu er det ikke nødvendigt at hver enkelt klub tegner en sådan separat. Den ligger hos FDA.
 1. Hjemmesiden: Den fungerer igen, efter at Mads har overtaget, men der er lidt problemer, som nok skal blive løst. Hvis der skulle sidde en person her, som har lyst til at hjælpe med den, så tager vi imod med kyshånd.
 1. Håndbogen: Den vil vi igen prøve at få klar, til bilmessen i Fredericia i April
 1. Nye klubber: Igen i år har vi fået nye klubber og interesseorganisationer, som skal godkendes her på generalforsamlingen. Jeg håber at i alle sammen vil byde dem velkommen.
 1. FDA kort: De vil igen blive uddelt når vi har modtaget jeres medlemslister. Jeg håber at i ude i klubberne vil bruge dem, evt ved at give noget rabat på dem, ved div arrangementer, bare for at gøre en lille forskel.
 1. FDA’s fremtid: FDA’s bestyrelse, vil til enhver tid gøre alt hvad der står i deres magt for at støtte op om vores medlemmer / klubber, overfor div. myndigheder. Vi arbejder til stadighed for at udbrede kendskabet til vores hobby. Vi søger også stadig at tage kontakt til andre relevante organisationer. Husk at sørge for at få nogle unge medlemmer ind i jeres klubber, da det jo er dem der skal bære arven videre. Jeg ved ikke hvordan man skal gøre det, jeg har ikke nogen forkromede løsninger på det, men kan dog appellere til at man tager godt imod dem når de kommer ind i jeres klubber.
 1. FDA pokalen: Den skal vi jo også uddele i år. Sidste år var det Henrik Hansen ”BOBLE” som fik den for sit store engagement i Amerikanerbil miljøet. Jeg må endnu engang appellerer til, at i ude i klubberne kommer med bud / kandidater til pokalen. Det er ærgerligt, at vi nogle gange kun får 2-­‐3 kandidater.
 1. Tak for i år: Her til sidst, vi mangler kandidater til bestyrelsen. 1 kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Så venner man jer op, meld jer gerne til bestyrelsen, det kunne være sjovt om vi i år kunne få et kampvalg om posterne. TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde. Det var alt fra mig.

Dennis, formand FDA

B2 -­‐ Regnskab – kan læses i fulde referat : Referat-af-FDAs-Generalforsamling-28.pdf 
B3 -­‐ Arrangements kalender – kan læses i fulde referat : Referat-af-FDAs-Generalforsamling-28.pdf