Generalforsamlings referater

Referat FDAs Generalforsamling 18.januar 2014

FDAs Generalforsamling 18.januar 2014

FDAs generalforsamling lørdag d. 18 januar kl. 12.00 hos Low Riders Car Club. Horsens

For første gang indledes generalforsamlingen med at deltagerne spiser frokost kl. 12.00

Kl. 13.30: Malene Christensen, formand for Low Riders byder velkommen, fortæller at klubben på Willemoesvej vil være åben hele dagen, og orienterer i øvrigt om det praktiske.

 

1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Sten Falstrup LRCC vælges til dirigent, fortæller at der 58 stemmeberettigede deltagere og konstaterer at indkaldelsestidspunktet er i overensstemmelse med vedtægterne.

Lisbeth Knudsen og Michael Jonassen begge LRCC vælges til stemmetællere

Gert Andersen LRCC vælges til referent

 

2: Bestyrelsens beretning

 FDAs formand Dennis Berthou får ordet og aflægger formandens beretning, som kan læses her:

 

VELKOMMEM til FDA’s 25. generalforsamling, som vi i år afholder her hos Low Riders Horsens.

PRÆSENTER bestyrelsen: Dennis, formand – Henrik, næstformand – Erik, kasserer og webmaster – Helle, sekretær som meldte fra i løbet af året, da hun af arbejdsmæssige årsager ikke havde tid til FDA. Derfor konstituerede vi Carsten Jacobsen til sekretær. – Peter, redaktør – Birger, forsikringer – Dan, bestyrelsesmedlem – Flemming, suppleant. Ud over det, har vi Henrik Rasmussen og Axel Kjølhede som er revisorer.

SIDSTE ÅR, sagde jeg på generalforsamlingen, at det havde været et sjovt og spændende år, men i år har det kun været sjovt. Spændingen er ligesom gået lidt af, og det er ikke negativt ment. Der har ikke været de store opgaver, hvor der har været spændende udfordringer. Vi startede som I ved, året med en stor udstilling i Bella Center 21-24 marts, i forbindelse med Biler i Bella. Bella Center kontaktede os og spurgte om vi kunne fylde en hal på ca. 4000 kvm. Kun med USA-biler. Og det kunne vi. Vi præsenterede det på generalforsamlingen sidste år og opfordrede klubberne til at lave en klubstand med et eller andet tema. Nogle klubber tilmeldte sig allerede på generalforsamlingen, men vi manglede dog en del. De tilmeldte sig så efterfølgende. Alle standene blev besat. Vi havde i den forbindelse fået sponseret 3 STORE pokaler. Som blev fremvist på generalforsamlingen 2013. Sponsor var Camaro Restoration Denmark. I daglig tale CRD. Det er meget forståeligt, at de fleste udstillere var fra Sjælland, da Bella Center ikke havde mulighed for at betale for at man udstillede sin bil. Der skal lyde en STOR tak til klubberne for at lægge så meget liv og sjæl i udstillingen. FDA og de udstillende klubber fik rigtig meget ros fra Bella Centerets ledelse, samt fra TV reportere og journalister. De synes at vores USA hal var den bedste på hele udstillingen. De 3 pokaler skulle jo også uddeles, og i den forbindelse fik vi folk fra Au2parts til at bedømme standene. Så det var helt uvildige mennesker der havde fornøjelsen af det. Vi burde måske i stedet have bedt nogle fra de udstillende klubber om at være dommere. Det vil vi da have i tankerne, hvis vi en anden gang skal lave sådan et arrangement. Lige her vil jeg da alligevel ønske de 3 klubber tillykke. 3 pladsen gik til ABC Roskilde, 2 pladsen til Cadillac Club DK og 1 pladsen til ACC Copenhagen. Men jeg vil sige at hvis jeg kunne have fået pokaler til alle klubberne, ja så havde I alle fået en, for I havde lavet nogle fantastiske stande.

MAILS, dem får jeg stadig en hel del af og de bliver hurtigt besvaret. Jeg vil dog gerne tale lidt om de klubber, som stadig har svært ved at give os deres mailadresser. Jeg får stadig mails fra klubmedlemmer som ikke kan forstå, de ikke modtager nyhedsbreve. Der må jeg meddele dem, at det er fordi deres klub ikke ønsker at opgive mailadresserne på deres medlemmer. De vil hellere have det sådan at det evt. er formanden der modtager nyhedsbrevet og så sender det til sine medlemmer. Det der går rigtig galt, er hvis formanden har sendt et nyhedsbrev fra FDA ud, og så et af medlemmerne afmelder det, så afmelder han faktisk nyhedsbrevet til formanden. Det sker fordi formanden jo bare videresender det. Jeg skal derfor opfordre jer alle ude i klubberne til at få jeres mailadresser sendt til FDA. Klubberne kan drage stor fordel af det. Når de f.eks. laver træf og arrangementer af en eller anden art, kan de rent faktisk bare sende oplysninger om det til webmaster, som så sender det til alle tilmeldte medlemmer. Dette er en stor fordel for klubberne, da de sparer både tid og porto, samt at det rammer alle tilmeldte medlemmer. HUSK nu på, at vi altså lever i 2014. Der er jo ikke ret mange her i dag, der får en lønseddel stukket i hånden. Eller anden info fra det offentlige, det foregår elektronisk i dag.

SKAT, vi har ikke fået spørgsmål fra medlemmerne som vi skulle videresende til SKAT. Så derfor har jeg sendt vores skatteven en mail og oplyst ham om at vi stadig eksisterer og samtidig ønsket ham god jul og godt nytår.

NYE TOLDREGLER, Som nogen ikke ved så meget om, er der kommet nye toldregler gældende fra d. 1. jan. 2014. Det betyder at der ikke er told, men 5 % moms for biler og reservedele som er over 30 år gamle. Det skal være originale NOS-dele og bilerne skal fremstå originalt. De må heller ikke være i produktion mere. Normalen er, at i DK er det først veteran når det er 35 år gammelt. Men her bruger man FIVA’s regel som siger 30 år. Man skal huske at oplyse det til shipperen og man skal bruge toldkode 9705. Vi har ikke hørt om nogen der har brugt toldkode 9705 endnu, så vi ved ikke hvordan SKAT fortolker det. Men det får vi jo nok noget at vide om.

FÆRDSELSSTYRELSEN, vi har modtaget et par høringer, som rent faktisk ikke vedrørte os. Men lige her på falderebet, har jeg modtaget et notat om biler og motorcykler med konstruktive ændringer, som jeg lige skal have gennemlæst. Det jeg lige har skimtet igennem, ser det ud som om, at det gør det meget nemmere at bygge vores biler om, fordi man vil rette sig ind efter regler i andre EU lande. Det eneste problem jeg kan se i det, er det der vedrører motortuning. Men det vil jeg undersøge nærmere.

FORSIKRING, den ordning vi har nu, kører stille og roligt og ser ud som om at den fungerer. Men det kan Birger forklare mere om.

ÅRETS GANG I BESTYRELSEN, vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2013, for som sagt, vi er blevet rigtig gode til at ordne det meste via tlf. og mail. Jeg vil igen, som jeg plejer, tale lidt om medlemskort. Det er utrolig vigtigt at de medlemskort bliver brugt noget mere. I år er der uddelt 2896 kort, og når medlemmerne får sådan et i hånden, er det vigtigt at de får lov at bruge det. Jeg tænker at når nu Viking Run som er det største træf i Danmark, og både StreetFire i Bella Center samt Solveig i Fredericia, kan finde ud af at bruge det, hvorfor er det så så svært for mindre klubber at bruge det når de laver et arrangement. Jeg har selv fået min egen klub til langt om længe at bruge kortet. Førhen havde vi bil og fører gratis ind på vores træf, det lavede vi sidste år om til bil og fører gratis ved fremvisning af gyldigt FDA kort. Det gav en større omsætning i indgangen. Dette kunne andre klubber også få glæde af hvis de brugte FDA kortet og samtidig kunne det også give medlemmer til klubberne. Det er sådan set en win win situation.

FDA’s HJEMMESIDE, fungere som den skal, den kører som smurt i Amerikansk bilolie, og det må vi jo takke vores webmaster for. I øjeblikket er der tilmeldt 2231 brugere og sidste år der var 2088, så det stiger da lidt. Det er stadig det der med at klubberne ikke vil afgive mailadresserne. Og så lige en husker…..VI LEVER I 2014. Har I spørgsmål til hjemmesiden, så kontakt webmaster.

FACEBOOK, som I alle nok har bemærket, så er FDA nu på facebook, det for at skabe noget debat og sætte billeder og klubting, klubliv m.m. på. Men husk lige, at det skal have relevans til USA biler. Lad være med at sætte billeder at jeres hunde og andet i den dur på. Ind til videre er den helt åben og alle kan benytte den. Det er Rene der står for den, med hjælp fra webmaster. Og Rene stiller op til bestyrelsen

FOLDER OG HÅNDBOG, vi har i år i bestyrelsen, besluttet at lave en jubilæumshåndbog i forbindelse med FDA’s 25 års jubilæum. Vi vil prøve at få noget FDA historie ind sammen med billeder fra FDA’s start. Vi opfordrer derfor alle til at komme med materiale til den. Vi skal selvfølgelig også bruge sponsorer og annoncører så vi kan få dækket udgifterne på bogen. Med hensyn til folderne der er blevet lavet, er stort set alle blevet delt ud, der er ca. 500 tilbage. Den rammer meget bredt, da det ikke kun er medlemmer der får den. I 2013 blev der lavet 15.000 og den er blevet delt ud på mange træf og udstillinger i DK.

NYE KLUBBER, vi har igen i år fået nye klubber ind i FDA, som skal godkendes her på generalforsamlingen. Mange af disse nye klubber, er ikke et udtryk for at vi får flere klubber i DK. Det er mange gange fordi klubberne ikke følger med tiden og derfor går i opløsning og derved opstår der nye klubber. Eksemplet kunne være at de mennesker som er meget aktive i deres klub, ikke får lov til at udfolde sig og derfor vælger andre klubber eller opretter en ny. Derfor gælder det om at klubberne har en velfungerende bestyrelse for ellers kan de ikke holde på de aktive medlemmer og derfor kan klubberne blive nødt til at lukke. Man skal ikke være bange for nytænkning i klubberne og ikke komme med den der ”DET HAR VI PRØVET FØR DET DUER IKKE” man må hellere prøve i stedet for at sætte en stopklods for de medlemmer som prøver at komme med ny energi og nye ideer. De gamle klubber skal sørge for at rammerne er der og passe på deres medlemmer unge som gamle. Det er jo vores fremtid det gælder. Jeg havde en samtale med en klub, om hvorfor vi i FDA ikke havde hørt fra dem og i samtalens forløb, fik jeg at vide, at han var over 70 år og de andre medlemmer i klubben også havde en høj alder. Når man har så gamle medlemmer i en klub, kan det også være med til at dræbe den. For det er ikke der en på 25 år der melder sig ind. Derfor er det så vigtigt at vi gør plads til de unge mennesker i vores klubber rundt omkring i landet. Husk på at vi selv har været unge engang og at det er på tide at klubberne begynder at gøre noget for at få de unge mennesker ind.

FDA’s FREMTID, vi har jo jubilæum i år, og i den forbindelse har vi lavet en aftale med ABC Roskilde om en happening med lagkage på Viking Run og så vil vi kontakte en klub i Jylland så vi kan lave det samme der. Vi vil stadig søge samarbejde med de relevante foreninger og stadig sørge for at holde den gode kontakt til SKAT og Trafikstyrelsen med flere.

HVORFOR FDA, Jeg undrer mig meget over de klubber som melder sig ud af FDA. At de for det første ikke kontakter FDA evt. med en begrundelse for hvorfor de melder sig ud, for det kan vi jo lære noget af. Det er først når vi kontakter dem, at vi finder ud af at de vil melde sig ud. DET ER FOR DÅRLIGT. Husk nu at hvis I vil melde jer ud, så kontakt os, så vi ikke skal bruge tid på at finde ud af om I er medlem eller ej. Det klubberne mange gange bruger som undskyldning når de melder sig ud, er at deres medlemmer ikke får noget ud af det. Den dårligste undskyldning jeg til dato har hørt er denne. Klubben fortæller det er fordi, ACC til deres træf havde valgt at lukke bil og fører gratis ind ved fremvisning af gyldigt FDA kort. En fører havde en passager med som også var i besiddelse af FDA kort, men passageren skulle betale. Jeg måtte forklare personen at det var klubbens beslutning og ikke noget FDA kunne og ville blande sig i. For det kan vi ikke. Hvorfor er man medlem af FDA? det er fordi, vi overvåger hvad politikerne, SKAT og færdselsstyrelsen finder på. Det er det vi sidder og holder øje med, så I stadig kan få lov til at køre på vejene uden at skulle kigge jer over skulderen. Det som I også kan bruge os til er hvis I f. eks. vil have lavet lidt om på jeres klublove, eller når en ny klub skal startes, er vi behjælpelige med at lave klubvedtægterne. Vi har et udkast til klubvedtægter som vi så i samarbejde med klubben tilpasser. Det vi også gør, er at vi mægler klubberne imellem og internt i klubberne. Det at være medlem af FDA, er at I er medlem af en organisation der bakker jer op over for alle offentlige myndigheder og vi arbejder for alle Amerikanerbiler, nye, gamle, originale og ombyggede. Det er virkelig vigtigt, man støtter den forening der arbejder for den type bil man er ejer af. Jeg har selv tidligere haft en lille modstand mod FDA, fordi jeg følte at de ikke gav mig noget. Men efter at jeg blev formand fandt jeg ud af, at hvis bare der er et af vores medlemmer der bliver hjulpet i en eller anden sag, så er de penge givet godt ud. I ved jo godt hvor svært det kan være at kæmpe mod myndighederne når man står ene og alene. Derfor er det så vigtigt at vi har FDA til at kæmpe for os, og jo flere vi er jo stærkere er vi i forhold til myndighederne.

Dennis nævner i sin beretning at han er blevet inviteret til at komme og holde et foredrag hos Dansk Veteranbilklub hvor han vil fortælle om vores gren af hobbyen, endvidere fremhævede han meget at vi skal tage os godt af de få yngre medlemmer som opsøger os, da gennemsnitsalderen i klubberne er høj, samt at FDA har indkøbt en ny campingvogn, som er noget nyere, lidt længere og meget bedre indrettet end den gamle, som efterhånden var meget plejekrævende. Den nye vogn vil blive klar inden sommer.

Det var alt fra mig i år. Jeg takker for jeres tålmodighed mens jeg har stået her og snakket. Til sidst skal jeg rette en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og også en stor tak til alle dem som hjælper med store som små tingHor. Jeg J

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Herefter var der åbent for spørgsmål:

Lars Jørgensen Peggy Sue: Hvad hvis et medlem melder sig ud af sin klub?

Erik Kjærgaard FDA: Vedkommende vil være medlem af FDA hele året hvor de har betalt uanset medlemskab i klub

Også ikke FDA medlemmer kan tilmelde sig nyhedsbrevet, log in for at læse referater osv.

Har bestyrelsen overvejet om facebook skal være åben eller lukket?

Carsten Jacobsen FDA: Ingen grund til at den skal være lukket, da man kan få informationerne alligevel hvis man ønsker det

Erik Kjærgaard: Det ville være en voldsom administrativ opgave hvis den var lukket, bl.a. på grund af at folk har flere mailadr.

Lars Jørgensen Peggy Sue: Lars vinteropbevarer og reparerer FDA campingvognen, han opfordrede til bedre oprydning og rengøring af vognen inden aflevering.

Morten fra Just Cruisin´: Orienterer om toldregler for reservedele, man kan gå 5 år tilbage og kræve uretmæssig moms og told tilbagebetalt, kvitteringer skal haves

 

Beretninger fra bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand Henrik Bjerrum var forhindret i at deltage

Erik Kjærgaard, kasserer og webmaster

Det har været et stille og roligt år som kasserer, der har dog været store ændringer på hjemmesiden:

Siden findes nu som en mobil app.

Facebook kan læses på forsiden uanset om man benytter facebook og uden medlemskab.

Facebookdelen har givet meget liv.

Er der for meget køb og salg på facebook?

Man har valgt at lade det køre indtil man ser om det er et problem, skal dog være USA relateret, Renè Olsen fra Cool Cruisers som står for rabatter og facebook sorterer i indholdet.

Sekretær Carsten Jacobsen konstaterer at folk lader til at være tilfredse.

FDAs bestyrelse opfordrer til at man lægger det på FDA´s side hvis man feks. planlægger en køretur.

Nyhedsbrev med weekendens træf sendes ud tirsdag onsdag – send indlæg 1-2 uger før

Kontaktdata opdateres, der opfordres til indlevering af punkter til kalenderen

Carsten Jacobsen, sekretær

Har overtaget sekretærposten efter Helle Hansen

Ingen spørgsmål

 

Birger Hansen, forsikringer

Arbejder løbende med at finde billigere alternative forsikringsmuligheder, afventer i øjeblikket svar fra Lloyd

Peter Woodward avenue: Runa er en mulighed

Birger: Der kommer man som udgangspunkt ikke ind hvis ikke bilen er helt original, da Runa kører via motorhistorisk samråd

Dennis FDA: Vær opmærksom på at hvis bilen er forsikret som original, men man senere sætter f.eks. andre fælge på og kører galt kan det være et problem..

Bernt fra caddieklubben: Det er et spørgsmål om ændringen oprindeligt ville have været udslagsgivende for opnåelse af forsikring.

Alex ASM Odense: Fortæller om gode erfaringer med Runa forsikring på trods af ændringer, og fortæller at Motorhistorisk samråd opererer med et begreb de kalder ”visuelt genkendelig”

Dennis FDA: Det er svært at generalisere i den slags sager, nævner nogle eksempler omhandlende skader og lejlighedskørsel, og opfordrer til ærlighed.

Peter Kastoft, redaktør:

Håndbogen bliver fremover trykt i et mindre ”inderlomme format”

Efterlyser materiale der fortæller om starten for 25 år siden – har du noget kan det mailes til: haandbog@fda-biler.dk

Peter oplyser at Street Parts tilbyder medlemmer 15% rabat + 3% bonus til klubben, laver man en indkøbsliste via deres amerikanske leverandører, giver de tilbud hvad alt koster leveret på deres adresse i Roskilde – Husk at bruge FDA kort.

 

3: Godkendelse af Regnskab:

Peter Kastoft gennemgår regnskabet

Omkostningerne mere detaljeret specificerede end tidligere

En større post på årets budget var indkøb af den nye campingvogn som kostede 17.000.- den nye campingvogn vil gøre det mere attraktivt at få reklamer på, vognen skal males inden sommer.

Benny buch Roskilde ABC: Hvad koster reklamer på vognen?

Peter Kastoft: Kommer ud i næste uge

Erik Kjærgaard orienterer om prioritering og fordeling af annoncer på vognen.

Benny Buch tilbyder at arrangere maling af campingvognen i bytte for reklameplads, dette tilbud takker FDA ja til.

Peter Kastoft undersøger om det er muligt at komme af med den gamle vogn uden omkostninger.

Der er afsat penge til jubilæumsaktiviteter på Viking Run og Jels træffet

Der er ingen spørgsmål til regnskabet og det vedtages enstemmigt.

 

4: Godkendelse af nye klubber

Tre nye klubber har søgt om optagelse i FDA

 • Liberty Cruisers Car Club
 • US Fuel Sinners
 • Running V8 ACC

 da de alle opfylder klubbens formål og vedtægter har FDA forhåndsgodkendt dem.

En delegeret fra hver af de tre ansøgende klubber præsenterer nu klubben, hvorefter der spørges om nogen har indvendinger mod optagelsen i FDA

Liberty cruisers Car Club: (udspringer fra Woodward Avenue)

20 medlemmer, god aldersfordeling med mange yngre medlemmer

Bjarne Refsgaard woodward Avenue: Vi kan ikke stemme for på grund af verbale og økonomiske stridigheder i forbindelse med splitningen af klubben.

Flere af de tilstedeværende mener det er svært at vurdere ud fra det foreliggende.

Et par deltagere beskriver hvordan de har haft lignende oplevelser med klubber der er blevet splittede, men at konflikterne plejer at løse sig, nogle gange ved et forsoningsmøde hvor FDA deltager.

Det foreslås at FDA får bemyndigelse til afgørelsen, hvortil Dennis svarer at de jo allerede har forhåndsgodkendt ansøgerne, samt at det er FDAs opfattelse at det generelt er lettere at mægle i sådanne stridigheder hvis begge parter er medlem af FDA, flere i salen deler denne opfattelse.

Herefter skrides der til afstemning, da ingen ønsker hemmelig afstemning foregår det ved håndsoprækning

Liberty Cruisers Car Club optages i FDA – to stemmer i mod

 

US fuel sinners:

30 medlemmer incl. svenske medlemmer

Enstemmigt vedtaget

 

Running V8 acc:

4 medlemmer pt.

Vedtaget enstemmigt

 

5: Indkomne forslag

Erik Kjærgaard FDA: Forslag til vedtægtsændringer:

§3 Som omhandler kontingentet for de tilsluttede klubber og foreninger ændres.

Ændringen medfører opstramninger i forhold til tidsfristerne for indsendelse af medlemslister og kontingentbetaling, samt mulighed for eksklusion hvis de nye frister overskrides med over 60 dage, det vil til gengæld ikke længere være nødvendigt at indsende bil-lister.

Der skal benyttes FDA godkendte formularer til medlemslisten, disse formularer kan findes på hjemmesiden.

Peter Kastoft FDA: Der ligger også en fysisk faktura sammen med medlemskortene når de sendes ud.

Afstemning:

54 stemmer for ingen imod ingen blanke – vedtægtsændringen vedtaget

 

6: Fastsættelse af kontingent:

Erik Kjærgaard: Ingen planer om at ændre kontingent

 

7: På lige år vælges formand samt 2 best. Medl.

Formand:

Dennis Berthou ACC modtager genvalg

Bestyrelsen pegede på Dennis og han blev valgt

Bestyrelsesmedlemmer:

Dennis foreslår at Henrik Bjerrum Just Cruisin´ genvælges, han blev valgt

Carsten Jacobsen Cadillac Club Denmark modtog genvalg og blev valgt

 

8: På ulige år vælges kasserer samt 2 best. Medl.

Da Dan Skovby North West Sealand Cruisers trækker sig skal der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen foreslog Rene´Olsen fra Cool Cruisers.

Rene´ fortalte at han har været med til at lave facebook for FDA, og i øvrigt arbejder for flere rabatter, gerne nogle som ikke nødvendigvis har med USA-bils miljøet at gøre.

Rene´ blev valgt

 

9: Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

Suppleanter:

Dennis: Helle Hansen fra US Fuel Sinners foreslåes som første suppleant, Helle bliver valgt

Flemming Colbe Daydreamers modtog genvalg som suppleant og blev valgt

Revisorer:

Aksel Kjølhede modtog genvalg og blev valgt

Henrik Rasmussen modtog ikke genvalg.

Lars Jørgensen fra Peggy Sue blev foreslået, Lars blev valgt

10: Gennemgang/revidering af klubliste

Erik reviderer klublisten i løbet af nogle uger, derefter fremsendes medlemslister til rettelse

Tildel ikke medlemmer nye klubnumre da alle klubbens medlemmer slettes og ny-oprettes

 

11: Planlægning af årets aktiviteter:

Erik Kjærgaard  gennemgår listen for 2014, repræsentanter for klubberne rejser sig og præsenterer deres arrangementer.

Der er flere tilfælde hvor op til 3-4 klubber har valgt samme dato eller weekend til afvikling af et arrangement, i disse tilfælde udtaler de delegerede fra de respektive klubber at de ikke har noget problem med at andre har et arrangement samme dag.

Træfkalenderen for 2014 vedtages herefter uden ændringer.

 

12: Eventuelt:

 • Overrækkelse af FDA pokal:

Carsten Jacobsen: Pokalen er under renovering, så den kan ikke overdrages fysisk på mødet.

Pokalen gik til Lars Jørgensen fra Peggy Sue for hans store arbejde bl.a. med vedligehold af campingvognen.

 • John Almy Mopar Club: Foreslår at der sendes FDA klistermærker ud sammen med medlemskort
 • Benny Buch roskilde ABC: Formandens beretning, regnskaber osv. bør sendes til kontaktpersoner i god tid inden generalforsamlingen så de kan nå at læse det.
 • Almy fortæller om gode erfaringer med shopUSA og spørger hvad FDA gør for at tiltrække unge mennesker til vores hobby?

Dennis: når vi er ude og møder dem fortæller vi dem om hobbyen.

 • Tobias Daydreamers: Man kunne måske tage fat i tekniske uddannelsessteder og lade dem skrue i en USA bil så de får interessen
 • Freddy Road Rebel: Hvordan har vi det i klubberne med rygning?

Deltagerne fortæller om forskellige løsninger i klubberne, det er tydeligt at mange af de repræsenterede klubber har en udfordring her.

 • Almy: Er medlem af Motor Historisk Samråd, men Mopar Club Denmark har på en generalforsamling besluttet at melde sig ud af MHS. Har FDA et samarbejde med MHS?

Dennis: Ikke et egentligt samarbejde, men god kontakt.

 • Almy tilbyder at de er nogle stykker som, for at bakke ham op, gerne vil komme til mødet hos Dansk Veteranbil Klub, hvor Dennis skal fortælle om FDA.
 • Almy: Hvordan/hvornår bestiller man campingvognen?

Peter Kastoft: Der kommer et kontakt nr. På hjemmesiden

 • Benny Buch Roskilde ABC: Tegn evt. en hackerforsikring på klubbens konto, da ingen dækker hvis det er en foreningskonto
 • Freddy Road Rebel: Anbring evt. et skilt med en kontaktperson m. tlf. nr. på FDA campingvognen så man kan kontakte nogen, hvis man kommer til den på et træf og den er tom.

Formand FDA Dennis Berthou takker Low Riders Car Club for værtskabet og ønsker alle en god sommer.

Næste generalforsamling: 24 jan. 2015 hos Roskilde ABC

Referent: Gert Andersen Low Riders Car Club