Referater

Referat fra bestyrelsesmøde på Viking Run Søndag d. 5.8.2012

Mødt var: Dennis Berthou, Henrik Bjerrum, Helle Hansen, Erik Kjærgaard, Peter Kastoft,

Afbud fra: Merete Hansen, Martin Nannerup, Flemming Colbe, Jesper Jensen

Godkendelse af referat: Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.4.2012, godkendt.

Mødet d. 5.8.2012 blev afholdt uden dagsorden. Vi snakkede lidt om, at Jesper ikke så tit kommer til bestyrelsesmøderne, hvilket nok skyldes hans arbejde. Beslutningen omkring dette, er at vi må snakke med ham.

Campingvogn: Henrik beder os om, at prøve at holde kommandovejen. Alt vedr. campingvognen skal gå gennem ham, da det er ham der står for vognen.

Helle / sekretær: Skal stadig holde kontakt til alle klubber. Dvs. hun ringer til dem og spørger hvordan det går og om de har fået brochurer, medlemskort m.m.

Der er en Svensk klub der har henvendt sig ang. medlemskab. Den kontakter Helle.

Peter Kastoft: Da vi var løbet tør for brochurer, er der lavet nogle nye. Der blev delt 15.000 ud af de gamle så det kan man da godt kalde en succes, og regninger er også sendt ud til annoncørerne. Inden for de næste 14 dage fra dato bliver der sendt nye regninger ang. de nye foldere.

Erik / webmaster: Hjemmesiden kører godt. Vi har en del besøgende.

Erik / kasserer: Han siger at folderen giver overskud og det er vi glade for.

Erik kom med et forslag om at få musikanlæg i campingvognen. Han undersøger selv pris på dette, som sendes til alle i bestyrelsen. Så vi evt. kan godkende det.

Campingvognsreklamer diskuteres på næste møde under EVT.

Vi snakkede om FDA’s 25 års jubilæum i 2014. Vi blev enige om, at der skal laves et eller andet i den forbindelse

Referent, Dennis