Referater

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8/1-2017

FDA møde d.8.1.2017 – ACC´s Kastrup.

Fremmødte: Dennis Berthou, Mads Bank, Rene Olsen, Niels Jørgen Kruse, Michael Kjøller, Henning Petersen og Carsten Jacobsen

1)    Referat fra sidste møde; Godkendt

2)    Ordinær GF 17.

  • Planlægning; Dennis og Carsten snakker sammen omkring antal der deltager. Der serveres smørrebrød, kaffe og kage, drikkevare skal købes.
  • På valg:
  • Mads Bank (genopstiller)
  • Niels Kruse (genopstiller)
  • Carsten Jacobsen (genopstiller) helst ikke
  • Rene Olsen (trækker sig)
  • 2 stk. suppleanter
  • 2 stk. revisorer
  • Pokalen går til ……..
  • Print af materiale (Carsten Jacobsen)

3)    Håndbog: Mads snakker med Jens vedr. håndbog. Alle hjælper med at finde annoncører.

4)    Der er ca. 4000 kort tilbage. Henrik fra USAuto høres om han sponserer flere kort.

5)    Vedr. websiden, undersøges det om vi skal betale os fra hjælp. Mads køre vider indtil da.

6)    Regnskab gøres færdig til GF

7)    Høringer: Se # 10.

8)    Forsikringer: FDA tegner Bestyrelsesansvarsforsikring for alle klubber. Dennis fortæller om det på GF.

9)    Facebook: Kører. Rene vil gerne forsætte med at administrere sammen med Mads.

10)  Teknisk rådgivning: Trafikstyrelsens nye regler er trådt i kraft d. 1.1. 2017.

11) Nye klubber: Wittrup Motel, SIC og Klub i Ruds Vedby kontaktes.

12) Campingvogn: Står i Odense, kommer til Veteranmesse i marts.

13) Evt: Intet.

 

Tak for et behageligt møde.

Referent – Carsten Jacobsen