Referater

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 24. marts 2019.

➢ Mødedeltagere:
Til stede bestyrelsesmedlemmer: Dennis Berthou, Morten Espensen, Thor Petersen, Niels Kruse, Tobias Rose, Michael Kjøller.

Til stede suppleanter: Ingen.

Tilstede fra bestyrelsens Support funktioner: Synfaglig rådgiver: Stig Jacobsen

Afbud til dagens møde: Carsten Jacobsen, Lotte Elsholm, Rene Olsen og Anders Gregersen.

Dagsorden

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Håndbog
 3. Medlemskort
 4. Hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve.
 5. Konto / saldo / skyldner/udsendelse af fakturer, er der styr på de klubber som ikke har betalt i 2017.
 6. Høringer
 7. Forsikring
 8. FaceBook
 9. Teknisk rådgiver vedr. biler
 10. Nye klubber, sekretær
 11. Campingvogn
 12. EVT Referat:

1 Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen kommentarer til Referat af d. 17-02-2019.

2 Håndbog
Tobias har kigger ind i opsætning af håndbog og den er godt undervejs og ca. 70% er klar pt.
Enkelte annoncører mangler stadig at melde tilbage på med materiale til bogen.

3 Medlemskort
Vi har nu en del af de manglende opdaterede medlemslister ind, og der en sendt kort ud i henhold til disse.

4 Hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve
Lotte har bedt om at en del af lottes opgaver fordeles til andre i foreningen.
Vi kigger ind i Lottes ønske og kigger på ny mulig fordeling af Lottes opgaver.

5 Konto / saldo / skyldner/udsendelse af fakturer, er der styr på de klubber som ikke har betalt i 2017 saldo
Konteringer pr. omtalt.
Der er pt. enkelte udeståender fra 2018.
Alle som har udestående er kontaktet af kasseren for betaling.
Flere har efterfølgende betalt skyldigt beløb.

6 Høringer
Der er kommet nye bilag for høringer omkring kontrol og prøv instanser for ombyggede biler.
FDA er repræsenteret ved kommende høringsmøde d. 27. marts 2019.

7 Forsikring
Michael Kjøller kigger ind i muligheder for nye forsikringsordninger
Boye Olsen, som er forsikringsmand fra Lokalforsikring deltog i mødet med basis i beslutning fra generalforsamlingen.
De er nu gået ind i at kigge på mulighed for at kunne tilbyde FDA’s medlemmer forsikringer til deres Amerikanske Biler. De vil undersøge mulighederne for at skabe et nyt produkt om vil rumme vores biler bedre og bredere end de pt. nuværende og udbudte forsikringsordninger, der er på det danske marked, og som kan erhverves via medlemskab af FDA.

8 FaceBook
Facebook fortsættes på samme vilkår som tidligere.

9 Teknisk rådgiver vedr. biler
Ingen nyheder pt.
Tekniskrådgivning, se nyhedsbreve fra foreningens hjemmeside, på ”Synsmandens klumme”

10 Nye klubber, sekretær
Vi har fået en ansøgning som interessemedlem Andelslandsbyen Nyvang.

11 Campingvogn
Campingvogn vil være på førstkommende Fredericia Bilmesse og bemandes af Niels Kruse, Dennis Berthou og Thor Petersen.

12 Evt.
Thor:
Nye A-skilte til når Campingvogn er på træf skal genovervejes med budskab og design.
Niels:
Spørger til om håndbog kan nås til Fredericia messen. Desværre ikke muligt da flere annoncører ikke har indsendt materiale til bogen.
Morten:
Foreningens brobizzer indleveres til kasseren.

Referat fra bestyrelsesmøde pr. d. 24. marts 2019 ved sekretær og referent Thor Petersen.

Godkendelse af referat:
Referat blev af bestyrelsen godkendt d. 3. april 2019.
Sekretær Thor Petersen