Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE LØRDAG D. 8.1.2011

MØDT VAR:
FORMAND: Dennis Berthou
NÆSTFORMAND: Allan Pawlik
KASSERER: Peter Skjold
SEKRETÆR: Helle Hansen
BESTYRELSEMEDLEM: John Almy
FRAVÆRENDE VAR:
WEBMASTER: Erik Kjærgaard

FORMANDEN: Dennis starter med at fortælle at han havde talt med Anders Nannerup fra MhS, og de var blevet enige om at holde et møde i løbet af de kommende mdr. så der kunne blive lagt en strategi for, i hvilken retning vi hver især skulle arbejde.
Bestyrelsen skal være bedre til at svare på mails der bliver sendt internt. Det må også være et krav til nye bestyrelsesmedlemmer, at de kan kommunikerer pr. mail. Grunden til det er, at vi bor i forskellige landsdele, og vi ikke ses særlig tit.
Der skal laves en folder fra ETU som vi kan dele ud til vores medlemmer. Den er i gang med at blive lavet, men vi mangler billeder til den, ca. 3 stk. Dennis stillede spørgsmål til bestyrelsen, om der var nogen der havde billeder vi kunne få lov at bruge. Bestyrelsen blev enige om, at Dennis selv skulle skaffe nogen han kunne bruge. Folderen skulle gerne være klar til generalforsamlingen.
Dennis har sendt en ansøgning om høringsberettigelse til Trafikstyrelsen, og fik afslag. Dennis ringede derind og fik en snak med dem. Han søgt på ny med begrundelsen, der er mere detaljeret. Han afventer svar.
Det vil være en god ide at alle bestyrelsesmedlemmer står opført med deres tlf. nr. på hjemmesiden.
Der blev også snakket om at afmelde FDA-telefonen da den er for dyr.

NÆSTFORMAND: Håndbogen er så godt som klar til at gå i trykken, der mangler formandens forord, som af gode grunde først kan skrives efter generalforsamlingen d. 22.1.2011.træfkalender og medlems lister m.m. Håndbogen skulle være klar til at gå i trykken omkring den 1.3. 2011.
Vi vil bede Axel om at kigge på love og regler, da det var ham der har stået for det de senere par år. Love og vedtægter tager sekretæren sig af, det er det samme med pokalens ejer gennem årene det er også sekretæren der tager sig af dette.
Medlems kort skulle gerne være med navn og klub, så de steder hvor man har opnået en rabat ordninger, kan se, at det er den person som står på kortet, som får rabatterne. Opdateringer til kort skal være færdig til medio marts.
Div. klubber skal sende en opdateret medlemsliste til Peter Kastoft, så hurtigt som muligt, med for- og efternavn, samt klubnavn, så kortene kan gå i trykken. Meningen med at sætte navn på kortet er, at gøre det mere personligt og at vores sponsorer også får et bedre forhold til kortet / FDA.

KASSERER: Skyldnere vil blive nævnt til generalforsamlingen, da vi ikke må oplyse dem her, da det er i strid med person beskyttelse loven. Ingen kan komme i FDA-håndbogen før alt deres gæld er ude af verden. Har skyldnerne ikke betalt inden den 20.01.2011 vil deres navn blive nævnt på generalforsamlingen.
Vi skal sørge for noget mere samkørsel til bestyrelsesmøderne da budgettet er meget højt på denne konto. Vi i FDA gennemgik budget for 2011 og regnskab 2010, rettet og kom med forslag til evt. ændringer. Med hensyn til regnskabet. Vi ikke tage vores tilgodehavende med i regnskabet, da vi faktisk har afskrevet beløbene.

ALMY: Alkohol testeren skal være gratis for FDA-medlemmer, alle andre skal betale 20,00 kr. for at benytte sig af den.
John prøver at samle alle tidligere bestyrelsesmedlemmer gennem årene tilbage fra 1989, da det vil være en god ide at have en liste over disse.
Inden næste møde skal John sørge for at finde Brobizz da den ikke er at finde i campingvognen.

SEKRETÆR: Alle de nye klubber der skal godkendes, ser vi helst møder personligt op til generalforsamlingen.
Helle sørger for at sende velkomstpakke til CCCD og Outsiders. Samtidig sørger jeg for at lave en liste til referenten til generalforsamlingen, så de kan nævne de klubber der skal godkendes. Der er i alt 4 klubber der skal godkendes til den kommende generalforsamling.
HENRIK ”BOBLE” HANSEN: Vi siger mange tak for hans arbejde gennem tiderne i FDA.

EVT. På generalforsamlingen d. 22.01.2011, er kassereren på valg. 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg og 2 suppleanter. Grunden til det, er at der i årets løb er 3 bestyrelsesmedlemmer der er trådt ud og der er andre der ikke ønsker at genopstille.
Opstillede til FDA pokalen er: Johnny B Good, Sussie Wind fra Cadillac Club Danmark, Søren Mopar fra Dragracing DK og All American Club med Aktivitetscentret på Obovej… Johnny B Good, bliver den der løber af med pokalen, da der var flertal for ham i bestyrelsen…
På vegne af Bestyrelsen
Helle Hansen