Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE SØNDAG D. 18/4 2010

MØDT VAR:
FORMAND: Dennis Berthou
KASSERER: Peter Skjold
BESTYRELSEMEDLEM: John Almy
Allan Pawlik
Troels Kastoft
SUPPLEANT: Helle Hansen
WEBMASTER: Erik Kjærgaard
FRAVÆRENDE VAR:
NÆSTFORMAND: Holger Rasmussen
SUPPLEANT: Henrik ”boble” Hansen
HUSK, HUSK OG ATTER HUSK: AFBUD SKAL GIVES TIL FORMAND DENNIS BERTHOU OG DETTE SKAL GØRES SÅ HURTIGT SOM MULIGT…
FORMANDEN: kl. 11.30 bød Dennis velkommen til mødet i Road Rebell’s lokaler i Høng.
Dennis er i gang med samarbejde med told & skat (Jacob Hansen). Diverse klubber efterspørger materiale ang. Bilerne med hensyn til regler og afgifter, og om bilerne faktisk er veteraner eller ej. Dennis vil lave en liste med spørgsmål til Jacob Hansen, og dermed håbe på en fornuftig dialog, så hvis der er nogle der brænder inde med spørgsmål, skal disse sendes pr mail til Dennis, så han også kan få dem med i dialogen med Jacob. Vi/man skal være opmærksom på, når man kører til syn med sin amerikaner bil, hvor der er kommet nyt udstyr på, f. eks bremse skiver m.m. så skal man kunne dokumentere for at disse er lovlige. Det vil være ønskeligt, at der er konkrete regler når man kører til syn med sin bil, og positive & negative ting fra div. synshaller sendes til web master Erik.
Dennis har været til møde med Roskilde ABC, med et utroligt godt resultat, alle var positive over for FDA og deres arbejde, grunden til dette møde, var at der havde været lidt problemer med hvad og hvor meget FDA egentlig gør for at hjælpe deres medlemmer. ABC har accepteret en rabatordning på 20,00 kr. til FDA’s medlemmer, som kan fremvise medlems kort.
Det vil stadig være en god ting, at både FDA og alle andre klubber tager kontakt, så forum kan blive mere aktivt, her menes, at FDA tager ud til div. klubber, og klubberne tager kontakt til FDA, hvis de ønsker besøg eller flere oplysninger.
NÆSTFORMAND: Beretning fra Holger Rasmussen, ny klub Hjørring. Udlevering af velkomstpakke som består af: Et velkomstbrev, beregning af kontingent og 1 gammel håndbog, stofmærke, klistermærker og vedtægter. Old Costumers Club fra Fjeldsted og Jalopy mangler velkomstpakke, når man har indbetalt sit kontingent, får man automatisk sin velkomstpakke. Medlemskort er gjort klar.
KASSERER: Peter Skjold fortæller, at 24 ud af 66 klubber har betalt sit kontingent, dette er for dårligt, og der blev gjort opmærksom på, at vi skulle kontakte vores egne klubber, hvis de var en af dem som mangler at betale. Der vil blive sendt rykker ud til de klubber der stadig mangle at betale. Dennis tager kontakt til hængepartierne igen, da der ikke er kommet noget ud af den første henvendelse på deres gamle gæld på annoncer m.m.
MICHAEL KRAG: Michael’s poster vil blive uddelt til div. medlemmer, da han kun er hjemme i weekenderne på grund af nyt job. Men han vil dog stadig lave så meget af sine ting, som han vil kunne magte, men ellers tager vi andre over.
JOHN ALMY: I forum er der optegnelser over pasning af campingvognen, og her skal man selv være op på mærkerne med om der kommer noget nyt. Det vil være en god ting, at klubberne får klistermærker pr antal medlemmer og 1 stofmærke, hvis nogle af de gamle klubber ønsker flere klistermærker, skal de henvende sig til FDA. Stofmærkerne koster 30,00 kr. og 4 for 100,00 kr. sponsorliste bliver sendt til web-masteren.
Til træffet i Van Nuys Holstebro den 21/5 – 23/5 er der stadig nogle problemer med hensyn til pasning af camping vognen, men ellers er det meste på plads mht. camping vognen og dens færden.
Transportskade på bil fra USA. Hvis problem er det, når der sker skader på en bil under transport. Et medlem der har fået sin sag syltet hos sit forsikringsselskab, sagen har stået på siden december 2009. John arbejder på en mægling mellem forsikringsselskabet og ejeren af bilen.
TROELS KASTOFT: ETU 1440 vil godt lave en aftal med FDA, de er tæt på at lave udkastet mht. forsikringer på biler helt op til 2010 færdigt, (formegentlig i denne uge). Denne aftale kan kun laves for medlemmer i FDA. Hos forsikringsselskabet vil der være kontaktpersoner i øst og vest afdelinger.
ALLAN PAWLIK: håndbogen er sendt til trykkeren, håber den snart er på gaden. Det vil være et stort ønske, når man ved hvad der skal i håndbogen, må de gerne sende dette til redaktøren, jo hurtigere jo bedre. Hvis bogen er færdig til weekenden den 23 – 25/4 tager Peter dem med hjem og han har så bøgerne til de klubber der er i Jylland, ellers tager hver især nogle bøger med og uddeler dem til deres egne klubber, og Dennis vil gerne påtage sig at kører rundt med nogle af bøgerne på sjælland siden, alt efter hvor han kommer hen, men ellers kan klubberne stadig henvende sig og få det antal bøger som de er medlemmer og tage dem med sig hjem.
HENRIK ”BOBLE” HANSEN: Der er gang i T-shirts til bestyrelses medlemmer.
HELLE HANSEN: Hjælper stadig Michael med referatet.
ERIK KJÆRGAARD: priserne på annonce må gerne komme på hjemmesiden. Har man noget på hjertet så brug endelig forum, det vil stadig være dejligt med billeder på siderne i forum, da det vil gøre det lidt mere spændende at kigge på.