Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE SØNDAG D. 20/6 2010

MØDT VAR:
FORMAND: Dennis Berthou
KASSERER: Peter Skjold
BESTYRELSEMEDLEM: John Almy
Allan Pawlik
SUPPLEANT: Helle Hansen
Henrik ”boble” Hansen
WEBMASTER: Erik Kjærgaard
FRAVÆRENDE VAR:
NÆSTFORMAND: Holger Rasmussen (uden afbud)
BESTYRELSESMEDLEM: Troels Kastoft
HUSK, HUSK OG ATTER HUSK: AFBUD SKAL GIVES TIL FORMAND DENNIS BERTHOU OG DETTE SKAL GØRES SÅ HURTIGT SOM MULIGT…

Dennis bød velkommen til mødet ca. kl. 12.00, da vi ventede på Holger. Dennis fortalte, at han stadig er i kontakt med Told og Skat, omkring de 17 spørgsmål han har sendt ind til dem. Han har fået en god dialog med dem, og holder kontakten ved lige. Når svarene er ved at være på plads, er planen at han tager fat i Færdselsstyrelsen, for også at komme i god dialog med dem. Han savnede også nogle papirer fra forhenværende bestyrelsesmedlem Axel, som søgte om at blive høringsberettiget i Trafikministeriet. Det er vi blevet, men vi mangler papirerne på det. Ansøgningen til at blive høringsberettiget i Skatteministeriet ønsker Dennis også at se. Helle lovede at undersøge om Axel stadig havde de papirer.
Formandens klumme skal stadig være åben med hele dokumentet, da der stadig er mange der ikke kan komme ind på siden og se hvad der sker. Nogle mener dog at der kun skal være åbent med ca. 200 tegn, så folk bliver nysgerrige og vil se mere, så der på denne måde bliver mere trafik på FDA’s hjemmeside.
På Smallblock har vi fået en på puklen igen. Man mener ikke vi er synlige nok, samt at vi ikke gør noget for vores medlemmer. Personen der beklagede sig, var en som ikke fik opbakning fra sin tidligere klub, som nu er lukket. Michael fik en god dialog med ham, og han fik ad den vej klaret problemerne.
Dennis har været på besøg i Corvette klubben i Jylland, som gerne vil være fuldgyldigt medlem af FDA, hvis vi fik en god ordning ang. forsikringer. De er i dag medlem som interesseorganisation, så det arbejdes der stadig på. Klubben fra Herning vil gerne have et besøg fra en eller flere medlemmer fra FDA. De vil gerne vide lidt mere om, hvad vi står for. De fleste af klubberne har generelt god kontakt med FDA.
Med hensyn til forsikring, er der stadig nogle ting der skal på plads, men der kan laves forsikringer på 3 forskellige måder og det er: En for biler der er ældre end 35 år (veteran), 1 for biler over 35 år, men som er uoriginale samt 1 for biler der er yngre end 35 år. Derudover arbejdes også stadig for at få en arrangement-forsikring på plads.
Allan fortalte at minde pokalerne står hjemme på bordet og bliver sendt ud snarest muligt. Han er også i gang med at få kontakter til den nye håndbog. Samtidig vil det være en god ide at dele arbejdet op i flere portioner og gerne de personer som arbejdet med på den håndbog for i år, da de kender de annoncører som der skal snakkes med. Håndbogen skal helst være så langt fremme, at der kun mangler træfkalender samt den nye bestyrelse når vi kommer til generalforsamlingen i januar.
Peter fortalte, at der stadig var nogle der mangler at betale for deres annoncer til håndbogen. Det drejer sig om 5 stk. hvoraf den ene er gået konkurs, og en anden mener at der var sendt girokort til en forkert adresse. Det blev rettet, og derefter kom betalingen for 2010. Der er stadig 7 klubber der mangler at betale for deres kontingent. 3 for de sidste 2 år og 4 for i år. Peter har også haft kontakt med en anden trykker mht. til håndbogen, og han har fået følgende tilbud: 20.000 + opsætning, men Allan og Peter skal undersøge de respektive trykkere om priser for hæfte eller bog. Hvis der kommer flere annoncører end på nuværende tidspunkt, kan et hæftet ikke foldes.
Michael sagde, at det var godt at FDA campingvognen var kommet til Vandel til lastvogns træf. Det er muligt, at Classic Mustang Club som er en forhandler/værksted, gerne vil have en reklameplads på campingvognen.
Mogens Camre (DF) som vi tidligere har haft en god dialog med om brændstofafgiften, kunne godt tænke sig en liste over de ting der skal tages op til høring. Dette kunne han godt tænke sig at drøfte over en middag, hvilket blev godkendt i bestyrelsen, da vi meget gerne vil have et samarbejde med ham, og det jo er godt med lidt opbakning fra en som er kandidat til næste folketingsvalg.
John Almy har arbejdet med skadeanmeldelsen på en bil, som blev transporteret til Danmark via et shippingfirma. Han har haft kontakt med den person som har bilen samt shippingfirmaet, ejeren har fået noget erstatning og er meget tilfreds med det arbejde FDA har gjort for ham. Der mangler stadig et par småting, men ellers er sagen afsluttet fra FDA’s side.
Med hensyn til klistermærker, som skal udleveres til klubber og gæster på træf, er der ikke flere tilbage. Peter og Allan skal undersøge hvad det koster at få disse lavet. Vi kunne godt tænke os at få lavet ca. 5000 stk. Stofmærker er der masser af.
Udlevering af håndbøger og medlemskort går det rigtig fint med. De resterende bliver sendt til de klubber som mangler, der er jo mange der skal bruge deres kort til træffet i Roskilde, hvor vi får 20,00 kr. i rabat ved fremvisning af FDA-medlemskort.
Helle har fået til opgave at udsende velkomst brev/pakke ud til nye klubber, når de er blevet godkendt i bestyrelsen. De nye klubber skal derfor fremsende deres love og vedtægter, samt lidt info om hvad de står for, og samtidig vil vi også gerne se hvem der er med i deres bestyrelse. Når hun så modtager disse oplysninger sender hun dem rundt til bestyrelsen i FDA, for en godkendelse.
Erik webmaster, vil gerne have at formanden melder ud om referatet er godkendt til udsendelse på hjemmesiden. Der skal laves en ny sponsor liste. Der skal også laves en ny velkomst hilsen til FDA’s hjemmeside/forside, da der er en del fejl og mangler, f. eks antal klubber og medlemmer.
Husk at fortælle hvad det er i sender, og hvad det skal bruges til, f. eks om det er til hjemmesiden eller til klubberne.