Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE SØNDAG D 28/11 2010

MØDT VAR:
FORMAND: Dennis Berthou
NÆSTFORMAND: Allan Pawlik
KASSERER: Peter Skjold
SEKRETÆR: Helle Hansen
BESTYRELSEMEDLEM: John Almy
GÆST Peter Kastoft
FRAVÆRENDE VAR:
WEBMASTER: Erik Kjærgaard – afbud
SUPPLEANT: Henrik ”boble” Hansen – uden afbud

HUSK, HUSK OG ATTER HUSK: AFBUD SKAL GIVES TIL FORMAND DENNIS BERTHOU OG DETTE SKAL GØRES SÅ HURTIGT SOM MULIGT…

FORMANDEN: kl. 11.30 bød Dennis velkommen til mødet i Road Rebels’ lokaler i Høng.
Allan har overtaget Michael Krags opgave vedr. Mogens Camre, Dansk Folkeparti, benzinafgift m.m. da Michael har trukket sig fra bestyrelsen. Peter Skjold har lovet at hjælpe ham med det.
Samarbejdet med ETU kører godt. ETU vil på nuværende tidspunkt kun forsikre ombyggede biler og ikke de originale biler. Det arbejdes der stadig på.
FDA skal reklamere for ETU så samarbejdet kan blive endnu bedre.
Dennis har været til møde med DVK omkring spørgsmålet om vi i FDA kunne komme ind under den forsikringsordning de har for originale veteranbiler. Det viste sig at det ikke kunne lade sig gøre, da de er forsikret via Veteran Forsikringsklubben og der skal man være medlem af MhS, og det er vi jo ikke. Vi arbejder stadig videre på at få en forsikringsordning for de originale veteranbiler. DVK var meget imponerede over FDA’s forsikringsordning omkring de uoriginale / ombyggede biler. DVK lagde også op til et tættere samarbejde mellem dem og FDA.
Mustangklubben og Dennis har haft en mail dialog pga. en meget ophidset tråd på mustangklubbens forum. Det drejede sig om, at vi i bestyrelsen satte en streg i sandet mht. at mærkeklubber / interesseorganisationer ikke kan komme i betragtning til at benytte vores forsikringsordning for ombyggede / uoriginale biler. Vi trak stregen fordi vi mener at der skal være forskel på om man er fuldt medlem af FDA eller om man ikke er. Vi satte begrænsningen ud fra at man som mærkeklub / interesseorganisation har TALERET men ikke stemmeret på vores generalforsamling. Men vi vil lade det være op til generalforsamlingen i januar md. At bestemme om de skal have ret til hele pakken selv om man ikke er fuldt medlem. Dennis var inde og give en god forklaring på mustangklubbens forum, hvorefter der kom en masse positive tilkendegivelser men selvfølgelig også nogle negative. I samme forbindelse blev mustangklubbens bestyrelse inviteret med til vores bestyrelsesmøde så vi kunne høre deres holdning. De dukkede dog ikke op.
Da FDA’s generalforsamling er nært forestående, talte man lidt om kontingent. Kassereren havde ingen bemærkninger til dette, og pt. forbliver kontingentet til FDA som hidtil.

NÆSTFORMAND: Håndbogen er i fuld gang. Allan er godt i gang med at tage kontakt til de annoncører der er i den gamle håndbog for at høre om de også vil annoncere i den nye. John sagde at han på grund af tidsnød ikke kunne hjælpe så meget til med den nye håndbog, men vil dog tage kontakt til den svenske annoncør, Showplate. Dennis har også kontakt til rigtige mange annoncører. Håndbogen skal gerne være så langt fremme at der kun mangler nogle enkelte detaljer til generalforsamlingen.

KASSERER: Det ser fint ud på kontoen.
De annoncører m.fl. som mangler at betale og har hængepartier, skal vide at de vil blive nævnt til generalforsamlingen som dårlige betalere. Vi må jo ikke nævne dem ved navn i vores referater.

JOHN ALMY: Dennis har campingvogne hjemme og den skal gerne til Odense på en eller anden måde, da den skal ud til arrangementer næste år på Jylland siden.
Der var stor succes i Bella på Custom Car Show da vognen var med der. Der blev henvist en del mennesker til div. klubber og 2 nye klubber henvendte sig omkring medlemskab af FDA. Der blev brygget ca. 40 liter kaffe, så der har været rigtig mange mennesker.
John undersøger priser på nyt inventar til campingvognen, nogle af tingene skal gerne skal udskiftes, da det vi har nu ikke er helt godt mere.
John tager mindepokalerne med til generalforsamlingen, da det er mere personligt at udlevere dem der.

SEKRETÆR: Helle fortæller om de nye klubber der er på vej ind i FDA. Det drejer sig om East Coast Cruisers, hvorfra vi har modtaget vedtægter og klub register, og det er OUTSIDERS. Fra dem har vi kun modtaget logo og vedtægter, de vil modtage en lille ”rykker” mht. klubregister og oplysninger omkring klubben, hvis de vil optages i FDA.
EVT. Der blev snakket om at man skulle lægge indmeldelsesblanket og klubregisterblanket på hjemmesiden, så nye klubber kunne udfylde dem der og sende dem direkte via mail til sekretæren. Derefter vil sekretæren tage personlig kontakt til klubberne. Der bliver taget kontakt til webmaster omkring dette.
Helle mailer oplysninger omkring nye klubber ud til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen svarer tilbage til Dennis mht. om de kan godkendes her og nu. Derefter skal de godkendes på den kommende generalforsamling.
Der var snak om at veteranbiler kun skal til syn ved ejerskifte, og hvad der vil være af fordele og ulemper med hensyn til dette. FDA mener at den nuværende ordning med 8 års syn er en god løsning.
Der er blevet søgt høringsberettigelse i SKAT og i Trafikstyrelsen. Vi afventer svar begge steder fra.
Vi skal bruge nye folk til FDA’s bestyrelse ved generalforsamlingen, derfor vil vi gerne vide hvem der ønsker at stille op.
Vi skal have oplysning om hvor mange der er inde og kigge på vores hjemmeside. Det sørger webmaster for. Grunden er, at vi er blevet kontaktet af et firma som gerne vil annoncerer på vores hjemmeside.
Der var også snak om at få lavet nye medlems kort til FDA, med FDA-logo, evt. klub-logo, medlemsnavn og fortløbende nr. Dette vil forhindre folk i at overdrage deres medlemskort til andre som ønsker at komme til et arrangement, men ikke har et medlemskort til FDA. Priserne på dette vil blive undersøgt.
Mødet sluttede kl. 16.30 hvor Dennis takkede for et godt møde og ønskede alle en god og sikker tur hjem trods snevejret.

På vegne af bestyrelsen
Helle Hansen