Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE SØNDAG D. 3.4.2011

MØDT VAR:

FORMAND: Dennis Berthou

KASSERER: Peter Skjold

SEKRETÆR: Helle Hansen

BESTYRELSEMEDLEM: Peter Kastoft

SUPPLEANT: Flemming Colbe

Merete Hansen

WEBMASTER: Erik Kjærgaard

FRAVÆRENDE VAR:

NÆSTFORMAND: John Almy

BESTYRELSESMEDLEM: Jesper Jensen

Henrik Bjerrum

Dennis Berthou startede med at spørge om hvor møderne skulle holdes, og det blev besluttede at vores fremtidige møder bliver afholdt i Tølløse.

ETU vi prøver at få de 30 % væk, for at gøre forsikringerne bedre. Der er stadig en lang sej kamp med ETU. Dennis vil stadig prøve at trække MhS lidt i ørene, mht. til høringsberetigelserne, da der stadig ikke er sket mere i denne sag.

Told og skat er der blevet sendt nogle spørgsmål ind, bl.a. mht. til digitalt overgang for biler der overgår til veteran.

Dennis søger Christiansborg ang. Turtle ball da man ikke kan være på rådhuspladsen, men kan så blive på Christiansborg plads. Der bliver samtidig indbudt til politikerne om de evt. vil komme og se hvad det er for noget det der med amerikaner bilerne.

John Almy, mener at det er meningsløst at holde et møde nordisk veteran. Prøver at sælge venstre side af campingvognen. Mangler stadig folk til at passe campingvognen i Fredericia. Gennemgang af arrangementer hvor vognen skal ud, og hvem der passer den, da der er mange huller i pasningen. Brobizz’en er fundet.

Peter Skjold er lidt negativ over at folk rykker for medlemskort, når man ikke har betalt kontingent endnu, l man skal ikke regne med at få deres kort før man har betalt kontingent. Mange klubber er på vej nedad i medlemstal. Skal der tegnes en forsikring til campingvognen? . Det er meget vigtigt, at klubberne giver rabatter når der bliver afholdt arrangementer eller lign.

Helle Hansen Nye klubbers tilgang: First birds er blevet forhånds godkendt, og vil blive endelig godkendt til den kommende generalforsamling. Amerikan Van’s er også blevet forhåndsgodkendt. Santa Cruisers vil blive forhånds godkendt på nuværende tidspunkt, men først endeligt godkendt når de har justeret deres vedtægter, så de svarer overens med FDA’s paragraf (1 og 2 formål evt. indføje amerikanske biler).

Peter Kastoft Håndbogen er nået rigtig langt, der vil blive lavet en side med hvem der giver rabatter og en foreløbig indkaldelse til generalforsamlingen i 2012, som foregår i Nyborg hos Island Cruisers. Bogen forventes at være færdig redigeret i løbet af den kommende uge, hvor der så kun mangler korrektur læsning så der ikke er for mange fejl og mangler, herunder stavefejl. Peter Kastoft vil evt. gerne stå for håndbogen herefterdags,(hvis folk mener denne er god nok) da han har styr på hvordan tingene hænger sammen.

Merete Hansen Oprettelse af retshjælpsforsikring, vil blive Merete’s opgave at undersøge dette, finde ud af pris osv. så der ikke er problemer fremover.

Flemming Colbe Forespørger om det var en mulighed at der bliver lavet et specielt medlemskort til bestyrelsen evt. med billede på, der vil komme et oplæg om hvordan det ser ud.

Erik Kjærgaard den nye hjemmeside er klar, og bliver sat i gang når de nye medlemskort er på gaden, da det er e-mail adresserne der bliver det nye login, nyhedsbrev vil blive sendt ud, så medlemmer ved hvordan de kan logge sig på hjemmesiden, dette kan kun ske hvis man har en e-mail-adresse.

Evt. Forening hæfter kun ved sin formue. Kunne det være godt at søge fonde/tilskud til FDA, dette vil blive en opgave Merete skal undersøge. Når der bliver oplyst at en klub giver rabat, skal der være en person som skal stå for dette.

Mødet sluttede kl. 14.45

På bestyrelsens vegne

Helle Hansen