Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE SØNDAG D. 30.01.

MØDT VAR:
FORMAND: Dennis Berthou
NÆSTFORMAND: John Almy
KASSERER: Peter Skjold
SEKRETÆR: Helle Hansen
BESTYRELSEMEDLEM: Jesper Jensen
Henrik Bjerrum
SUPPLEANT: Flemming Colbe
WEBMASTER: Erik Kjærgaard
FRAVÆRENDE VAR:
BESTYRELSESMEDLEM: Peter Kastoft
SUPPLEANT: Merethe Hansen

FORMANDEN: Dennis bød velkommen til det første best møde kl. 11.00, som blev afholdt i Odense hos Jesper, da han gerne ville vise sin brilleforretning frem. Vores formand foreslog John som den nye næstformand, selvom han muligvis trækker sig, men han er den der har den bedste bestyrelseserfaring, derfor valget. Helle skal fortsætte som sekretær. De øvrige best.medlemmer er: Jesper Jensen, Peter Kastoft, Henrik Bjerrum. Merethe Hansen blev valgt som 1. suppleant og Flemming som 2. suppleant. Dennis vil foreslå at den nuværende FDA telefon bliver nedlagt, da den er en stor udgift i forhold til hvor meget den bliver brugt.
Den nye bestyrelse skulle prøve at finde ud af hvor og hvor mange møder vi skal holde i det nye år, der blev aftalt at vi holder 8 møder, som ligger den 27.2, 3.4, 29.5, 3.7 til Mopar meet, 27.8 til Odin træf, 9.10, 13.11 og den 7.1.2012 plus generalforsamlingen som er den 21.1 2012. Peter Skjold vil meget gerne have, at hvert medlem går hjem og finder ud af hvor langt der er fra ens bopæl til Midtsjællands Amerikanerbil Klub, Vollerslevvej 14, 4632 Bjæverskov, så vil han regne lidt på denne udgift, om der så skal afsættes en fast takst for at kører til disse møder, eller om det skal fortsætte som det gør på nuværende tidspunkt, hvor vi kommer med en benzin bon for kørsel til bestyrelsesmøderne.
Dennis har snakket med Anders Nannerup fra MhS om at FDA og MhS skulle holde et møde om i hvilken retning vi hver især skal arbejde. Efter mødet med MhS kan vi se hvilke opgaver vi skal arbejde videre med. Der blev snakket en del frem og tilbage om hvilke punkter der skulle tages op på til mødet med MhS. Bl.a. miljø zoner, afgifter, hobby biler m.m.
Flemming Colbe tager kontakt med Kaptajnen, som tidligere har haft at gøre med benzinafgiften. Det bliver Flemming der tager et møde med Mogens Camre mht. afgifterne (benzinafgift).
NÆSTFORMAND: John vil meget gerne have at der er nogen der gerne vil tage hånd i hanke mht. håndbogen, da den meget gerne skulle på gaden omkring den 1.4. Peter Skjold vil gerne have at John undersøger hvor meget det koster at sende håndbøgerne ud, eller om vi skal aflevere bøgerne til div. klubber når de kommer til træffene, Dennis skal bede Allan Pawlik sende håndbogen til Peter Kastoft for at læse korrektur på håndbogen, da den forrige bog har masser af fejl. Dennis skal tage kontakt med Allan, for at hører om hvor langt håndbogen er nået, eller om han har tid til at gøre den færdig, for der er stadig mange hængepartier med denne. Allan skal sendes en mail om hvor langt han er nået med håndbogen, så vi ved hvad der mangler og hvad han har konkret færdigt til håndbogen.
Peter Kastoft og Erik samt Peter Skjold samarbejder mht. vores nye medlems kort, som de afventer svar på, på mandag. Medlemskortene er meget langt fremme, der mangler faktisk kun korrektur læsningen og en medlem liste fra klubberne, så der kan komme navn på, og div. klubber skal så også oplyse samtlige navne på deres medlemmer samt medlemsnummer, og dem der ikke har fremsendt en medlems liste, vil ikke modtage medlems kort. Det vil være en god ting, at der står i håndbogen, hvilke klubber og annoncører der giver rabatter.
Koordinering af campingvognen, hvem passer den på de forskellige træf, den starter i Fredericia i marts og den skal faktisk ud 10 gange på nuværende tidspunkt. Inden næste bestyrelsesmøde skal der meldes ud med hvem der vil passe den, og så bliver der snakket om den letteste/billigste måde at få dette til at fungere. Henrik vil blive samarbejdspartner med John. Brobizz’en mangler stadig i campingvognen, John undersøger hvad det er for en der mangler, ved at undersøge nr. på de brobizz’er han har liggende.
KASSERER: Der er 3 klubber der har betalt for deres medlemskab. Kulkan har betalt hvad han skylder, han oplyser samtidig at han vil give 15 % til dem med deres personlige medlems kort. Troels har også betalt sin skyld. Der er betalt forud for opbevaringen af campingvognen.
Særstandpunkt. Med hensyn til budgettet for 2011, mener kasserer Peter Skjold, at bestyrelsen ikke kan overholde transportomkostningerne i forbindelse med de bestyrelsesmøder der skal holdes. Hvorfor kasserer Peter Skjold vil have indført dette særstandpunkt, er for at så er der fra hans side gjort opmærksom på at vi har et stramt budget.
SEKRETÆR: Helle søger stadig for at skrive referater, sende breve(velkomstpakke og indmeldelsespapirer) til nye klubber. Arbejdsplan med datoer for hvornår man kan tillade sig at kontakte dem. Lave en drejebog til næste best møde. Inden 1.11 skal der ligge en plan til den klub som skal afholde generalforsamling, og det skal være mht. mad, projektor og lokaler.
DE NYE BESTYRELSESMEDLEMMER: Flemming Colbe skal arbejde med div. ting mht. Mogens Camre. Henrik Bjerrum skal arbejde sammen med John omkring camping vognen. De resterende vil få tildelt opgaver hen ad vejen.
WEBMASTER: Erik vil gå ind og lave lidt om på hjemmesiden, så den bliver lettere at overskue, Erik skal lave et oplæg som vi kan se hvordan det kommer til at fungere, da den er alt for uoverskuelig, den skal gøres meget lettere.
EVT. Dennis skal lave en dagsorden til vores møder og den skal være mere overskuelig i stedet for den måde han på nuværende tidspunkt laver udkastet, og det skal gerne være fremme hos bestyrelsen senest 14 dage før et møde, så der kan komme forslag til dagsordenen eller han kontakter bestyrelsesmedlemmerne.
På vegne af Bestyrelsen
Helle Hansen