Referater

REFERAT FRA FDA’S BESTYRELSESMØDE SØNDAG D. 7-2-2010

 

MØDT VAR:
FORMAND:                                                                Dennis Nielsen
NÆSTFORMAND:                                                    Holger Rasmussen
KASSER:                                                                      Peter Skjold
BESTYRELESSMEDLEMMER:                                Michael Krarup (kaptajnen)
                                                                                       Troels Kastoft
                                                                                       Allan Pawlik
                                                                                       John Almy
SUPPLEANTER:                                                         Henrik (Boble) Hansen
                                                                                       Helle Hansen
WEBMASTER:                                                           Erik Kjærgaard
AFGÅENDE FORMAND:                                        Arne Osbahr
 
Dennis bød alle hjertelig velkommen med ønske om et godt møde. Der blev lagt ud med, at der skulle vælges en næstformand og en sekretær, de andre poster var valgt til generalforsamlingen i Holstebro den 23/1 2010.
Næstformand blev Holger Rasmussen, som overtager jobbet efter Troels, sekretær blev Michael Krarup, med Helle Hansen som medhjælper i pressede situationer. Michael er samtidig FDA’S pr-mand, der skriver på vegne af bestyrelsen på small-block.
Kasser Peter fortæller at budgettet ser således ud, 77.700,00 med alt inkl. efter overtagelsen fra tidligere kasser Lisbeth Wähner. Troels fortsætter med opgaverne inden for miljø og forsikringer, Michael får et abonnement på veteranposten, så vi kan holde os ajourført inden for dette område. John sender det klassiske abonnement videre til Michael.
Webmester.  Informere at de fejl og mangler der har været, nu er ved at være rettet til, så siden er ved at fungere igen. Der ryddes op og lukke administrations tingene, så der kun er en person i stedet for som nu, hvor mange personer er fælles om samme ”plads”.
Gæster har kun adgang til læsematerialet, men kan ikke skrive indlæg eller kommentarer. FDA’S hjemmeside bliver nu så attraktiv, så folk udefra får mere lyst til at besøge siden. Det skal kun være muligt for formanden og pr-manden at skrive på forsiden, alle andre skal kontakte disse, hvis de mener, at der er noget der skal på forsiden. Samtidig skal der nu ske noget på siden mindst 2 gange om måneden. Webmasteren skal samarbejde med Allan og Arne, for at få siden op at kører, som den nu skal gøre i fremtiden. Der blev aftalt 1 uge til at få tingene på plads til den nye side, alt materiale sendes til Allan.
 
Redigeret træfkalender skal ind som PDF fil, så den kan printes ud særskilt, det skal ikke være muligt at rette i den på siden, så der ikke sker overlapninger, derfor skal den sendes til bestyrelsen, så det er dem der står for dette.
Håndbogen: Allan er chefredaktør på bogen, Peter har afleveret alt hans materiale videre, da han nu har en opgave, der kræver meget arbejde. Troels har med siderne fra 1-19 at gøre, og John har siderne 20-32 og Holger har så siderne 33-60, de skal stå for at skaffe annoncører m.m. til disse sider.
Priser for annoncer ser således ud: format 17 x 24 cm
 Sort/hvid                                                                                                farver                                                                                                       
½ side                 500,00 kr.                                                                  ½ side                 950,00 kr.
1 side                  800,00 kr.                                                                  1 side                 1900,00 kr.
2 sider                1200,00 kr.                                                                 2 sider                3500,00 kr.
3 sider                1600,00 kr.                                                                
Bagsiden                                       3000,00 kr.
Midterside                                   3500,00 kr.
Omslag indvendig                     2200,00 kr.
Alle priser er ekskl. Opsætning og inkl. Moms.
Tænk i de baner, håndbogen er en forretning, jo mere rabat der gives, jo mindre fortjeneste. Deadline for materiale er 1/3 2010 for dem der arbejder med bogen og 14 dage for at få alle annoncører på plads, alt materiale skal være Allan i hænde senest d. 19/2 2010.
Evt. udlevering af håndbogen kan foregå til Street fire i april, men ellers får klubberne dem, lige så hurtig de er trykt færdig.
Referat fra generalforsamlingen d. 23/1 2010, da der er en del fejl i referatet, skal de rettes og sendes videre til referenten fra dette møde, rettelserne skal gives til Holger, som så sender det videre til referenten.
Michael sender brev til den klub, som ikke blev optaget, så der ikke kommer problemer når referatet fra generalforsamlingen udkommer.
Mindepokalerne som ikke er blevet afleveret/sendt, bliver nu afleveret af John og Allan, de skal ikke sendes, vi skylder de klubber at vise ansigt, de manglende pokaler gælder for årene: 2004, 2006, 2007 og 2008.
Kassere spurgte til de annoncører som mangler at betale for håndbog annoncerne for året 2009, her blev det til, at de skal betale her og nu, ellers kan de ikke abonnere i den nye håndbog. Vedrørende kontingent opkrævning, skal dette foregå pr mail og 1 gang post, bliver der ikke betalt, er det lig med udmeldelse. Vedrørende generalforsamlingen i Holstebro, er der betalt 4050,00 kr. for spisning, det gælder for de 54 kuverter som var kommet, og der var dog tilmeldt 77 personer, og de som ikke var tilmeldt, betalte selv 75,00 kr. ved selve mødet. Efterfølgende vil Van Nuys have en ekstra betaling på 1725,00 for de personer som ikke var dukket op, det drejer sig om 23 personer.
Kørsel til og fra møderne: Her blev der talt om man kunne blive enige om en fast km pris og dækning af bro/færge billet, så der vides fra hver gang hvor meget der skal betales, her blev der foreslået statens takst, som lyder på 3,40 men dette bliver dog meget dyrere end den måde som det bliver gjort på nuværende tidspunkt, så dette blev bestemt, at der ikke bliver lavet om på dette. Men når der så bliver kørt med FDA campingvognen bliver der så betalt de 3,40, dette vil kunne løbe rundt. Der blev også enighed om en samkørsel, for Allan og Helles vedkommende, bestemmer de selv om de kører selv eller finder kører lejlighed med andre.
Formanden ønsker noget ang. Veteranbil mht. told og skat, hvad og hvordan færdelsstyrelsen tolker dette, da der ikke er nogle grundlæggende regler ang. dette (konkret tolkning af veteranbiler iht. fiva). Troels tager sig af denne opgave og andre vil være bisidder/hjælpere.
Bluser til samtlige bestyrelses medlemmer med logo, så vi bliver set og på længere sigt bliver et kendt ansigt på dig træf, hvor vi passer campingvognen. Boble sørger for at undersøge priser på dette.
Der vil også blive sørget for at der bliver lavet en form for shop i campingvognen, så der bliver lavet lidt salg af dig materialer, Boble sørger for pris på div. til næste møde.
Da det er et stort ønske, at der skal mere kontakt til klubberne, blev der enighed om, at det te gøres ved at der bliver skrevet til klubberne om de evt. kender til nogle som skal vide/kende til FDA, man sender et nyhedsbrev til alle som så for en e-mail hver gang der sker noget nyt, dvs. hver gang når formanden og pr-manden skriver noget så blobrer den op på div. klubbers hjemmeside.
FDA’S håndbøger skal udleveres direkte til klubberne, men vi har stadig bøger med i campingvognen, så der også er mulighed for at hente dem der.
Har man lyst til at få et besøg ud i klubberne af FDA, kan man lige give bestyrelsen et kald.
Pasning af campingvognen:
Kommende møder:                  14/3-2010 kl. 11.30                     18/4-2010 kl. 11.30                     20/6-2010 kl. 11.30
28/8 2010 kl.10.00                      10/10-2010 kl. 11.30                  14/11-2010 tid og sted kommer senere.
8/1 2011 tid og sted kommer senere.
Evt. økonomi, ingen udbetaling uden bilag ellers er der problemer med udbetalingen. Man ønsker at udbetale når bilag forelægger, folk vælger selv om de vil sende regningen til Peter eller om man vil have det udbetalt ved næste møde. Brobizz har John, Peter og så er der en i campingvognen.
Lars sørger for at få FDA telefonen over i Dennis’s navn med det bedste abonnement, så vi kan få regningen ned på et forsvarligt beløb i stedet for som det ser ud nu, med en regning på ca. 6000,00 kr.
Arrangørerne til stumpemarkedet i Fredericia spørger om FDA skal sørge for at sende materiale rundt til klubberne eller om det er noget de selv skal sørge for, da der er nogle rabat billetter denne vej igennem, det drejer sig om ca. 40-50 kr. at spare. Formanden vil sørge for dette.
Dennis sluttede mødet af kl. 16.45 med ønske om at alle havde et godt møde og glæder sig til et godt samarbejde med den øvrige bestyrelse, og takker for god ro og orden.