Fra bestyrelsen

Referat & kørselsvejledning

På grund af travlhed i forbindelse med FDA´s generalforsamling har der desværre ikke været tid til at færdiggøre referatet fra sidste bestyrelsesmøde og udsende det sammen med kørselsvejledning til Roskilde ABC, som lovet.

Venlig hilsen

Jette