Formandens klumme

Så kom vinteren

FDAs bestyrelse skulle i dag lørdag d.24. februar, have været til bestyrelsesmøde i Odense.
Sne, islag og lukkede broer gjorde, at vi måtte aflyse og udsætte til d. 11. marts.
Vi valgte i stedet, at afholde et telefonmøde, hvilket også blev meget givtigt. Pas dog på med det derude, det koster 8 kr. i minuttet for mobiltelefoner og 2,50 kr. for fast net.
Vi arbejder i øjeblikket med følgende:

 • Håndbogen er færdig. Der læses korrektur. Den skal trykkes. Den skal udsendes/udleveres.
  Husk hvis I skal afbestille eksemplarer, skal det være nu her på hjemmesiden.
 • Medlemskortene er ved at blive trykt og udsendes med Håndbogen.
 • Kontingentindbetalinger udsendes sammen med bestyrelsesreferat. Håndbogen samt medlemskortene udsendes efter det antal medlemmer i har betalt for. Sidste frist for indbetaling er 1. april.
 • Hjemmesiden fornyes snarest til en på opfordring og efter vores opfattelse mere brugbar og hurtigere model.
 • FDA campingvognens opstillinger i år planlægges nu. Fredericia stumpemarked, Fredericia Fast and Furious udstilling, Turtle Ball, Day Dreamers Meet og Mopar træffet er ind til nu på programmet.
 • Fast and Furious Car Show i Fredericia 27.-29. april er en realitet og FDA (os) skal stille med ca. 75 biler. Bilerne skal være ombygget med minimum andre fælge. Tilmeldinger på klubstande til USA bil hallen kommer løbende ind. Har din klub tilmeldt sig? Tilmelding forgår på FDAs telefon eller E-mail.
 • Kaskoforsikring til din bil, som er ombygget arbejdes der også på, og efter opfordring på generalforsamlingen er vi gået til udlandet, hvor der er kontakt i øjeblikket.
 • 2 kvadratiske nummerplader arbejdes der også på fortiden. Vi kikker nærmere på dispensationerne mm. som vi kender til.
 • Køredag d. 5. juni, er et arrangement Motorhistorisk Samråd har gang i. FDA kikker lidt på deres forslag og tænker på, at bakke Deres arrangement op, men hvordan?

Dette var et lille uddrag af det vi holdt møde om i dag. Følg i øvrigt med i Jeres klub, hvor det endelige bestyrelsesreferat vil blive tilsendt.

Pas godt på derude. Det er glat. Lad bilen stå. Skru på den i stedet. Det er snart forår.

Venlig hilsen
John Almy
Jeres formand