Referater

Tølløse 12/1-2008

Referat F.D.A.´s bestyrelsesmøde den 12. januar 2008 hos formanden

På dette sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 26.januar skal vi have styr på alt til denne dag.

Der er lagt en side ud på hjemmesiden, hvor klubberne har haft mulighed for at oplyse om træf og arrangementer til kalenderen 2008, antal medlemmer og oplysninger til klubregistret.
Mange har benyttet sig af den mulighed, men over 20 klubber har ikke svaret. Vi har ikke mulighed for at svare på alle de mail der kommer. Men vi ringer til de klubber, der mangler at svare i løbet af uge 3.

Alle materialer skal gøres klar til generalforsamlingen. Der skal som vi plejer laves mapper til alle delegerede.

Regnskabet for 2007 bliver gennemgået samt budget for 2008. Revisorne gennemgår regnskabet inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen har et ønske om, at al post til klubberne fremover sendes på mail til de kontaktpersoner der står i F.D.A.´s mail kartotek.
Taktsten for at sende post er steget en del pr. 1. januar 2008 og skal vi sende bliver det som B-post. Samtidig har vi erfaret at posten ikke altid kommer frem til klubberne.

Når referat fra generalforsamlingen udsendes medsendes der ikke girokort. Fremover skal kontingent til F.D.A. betales via netbank. Det gør de fleste klubber allerede.

Sidste år var campingvognen ude til træf og udstillinger 9 gange. Fremover skal klubberne bestille campingvognen på generalforsamlingen. Herefter kan alle – ikke kun klubber – bestille den.

Bestyrelsen fremlægger ændringsforslag til F.D.A.´s love og vedtægter § 4. (se bilag).

Vi har modtaget mange forslag til F.D.A. pokalen 2007. Det er første gang der har været så mange kandidater og det var svært at finde den rigtige da alle kandidater var lige gode.

I år har vi 4 klubber, 1 mærkeklub og 2 interessegrupper, der har søgt om optagelse i F.D.A. og skal godkendes i år.

Krusene som vi bestilte i efteråret skulle være klar til generalforsamlingen og der er flere som har bestilt. Vi har ”kun” 100 krus med F.D.A. logo og alle klublogoer er på. Prisen for et krus bliver kr. 50,00.

John fortsætter ikke som formand, men har valgt at stille op som suppleant.
Arne, Rasmus, Lone, Axel og Lars genopstiller, Lars som suppleant.
Lisbeth er ikke på valg. Kasserer.
Peter Munch og Jette Koch genopstiller ikke.
Derfor har vi brug for nye kandidater til bestyrelsen.

Mødt var:

Titel Navn
Mødt
Afbud
Formand John Almy
x
 
Næstformand Arne Osbahr
x
 
Sekretær Jette Koch
x
 
Best. Medlem Rasmus Porsager
x
 
Best. Medlem Axel Kjølhede
x
 
Suppleant Lone Jarlholm
x
 
Suppleant Lars Jørgensen
x
 
Suppleant Lone Jarlholm
x
 
Kasserer Lisbeth Wähner
x
 
Best. medlem Peter Munch
 
x

Referat læst og godkendt af bestyrelsen.

På bestyrelsen vegne

Jette Koch
Sekr.