Fra bestyrelsen

Tilkendegivelse vedr. afskaffelse af originalitetskravet ved beskatning af biler over 35 år

Fredag har FDA været til møde sammen med skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre) og folketingsmedlem René Christensen fra Dansk Folkeparti.

Efter flere års kamp vedr. problematikken omkring beskatning og originaliteten af en veteranbil, har vi modtaget en skriftlig tilkendegivelse fra skatteministeren vedr. ændring af originalitetskravet ved beskatning af biler over 35 år.

Skatteministeren og René Christensen ønsker en simplificering af reglerne for biler der er fyldt 35 år. Vi har ikke set det fulde oplæg endnu, men der blev på mødet lagt op til at ALLE biler der er over 35 år og som kan synes efter de gældende regler, vil falde ind under veteranreglerne.

Vi er i FDA meget stolte over at samarbejdet mellem MHS, FDM, DSRA, SRM, DASU, SKAD og SRM nu endelig har båret frugt og at vi er kommet så langt, at skatteministeren vil rejse fra Aalborg til Nærum for at holde et møde med os. Og i den forbindelse skal Stig Møller også nævnes, da han igennem sit netværk har fået René Christensen i tale og overleveret de ærgerlige afgørelser der er blevet lavet på forskellige biler gennem de seneste år. Og som sammen med de møder der har været mellem repræsentanter fra MHS og embedsmænd fra skatteministeriet, nu har resulteret i dette udspil fra skatteminister Karsten Lauritzen.

Nu er dette jo en tilkendegivelse fra skatteministeren og René Christensen om at de vil forelægge det som et lovforslag i folketinget, og da det er et lovforslag, skal det igennem diverse partier og høringer, før det endeligt kan gennemføres. Og da vi står over for et kommende valg, må vi derfor ikke tage noget for givet endnu.

Men vi er kommet mile vidt længere end nogensinde før og derfor STOR TAK til jer som gennem medlemskabet af jeres klub er med til at sikre at FDA kan eksistere, og har frivillige hænder til at lave dette nødvendige arbejde. Der er ingen tvivl om at hvis vi ikke står sammen omkring bevarelsen af vores hobby, vil vi blive løbet over ende. Sommerhilsner fra FDA’s Bestyrelse